27. 1. 2011 Krajská rada jednala ve Znojmě

Čtvrtečním jednáním Rady Jihomoravského kraje ve Znojmě začala druhá etapa výjezdů krajských radních do jednotlivých regionů jižní Moravy. O výsledcích jednání rady, která se věnovala především problematice Znojemska, informovali hejtman Michal Hašek a jeho náměstek Stanislav Juránek.
„Rada se věnovala zejména dopravní infrastruktuře. Konstatovali jsme, že stav silnice I/53 je jednoznačně špatný. Nesouhlasíme, aby v superkoncepci ministerstva dopravy byla rekonstrukce této silnice vynechána. Navrhneme, aby zkapacitnění silnice I/53 dostalo jasné časové obrysy mezi lety 2013 a 2016,“ zdůraznil hejtman Hašek, který uvedl, že jenom v letošním roce Jihomoravský kraj zahajuje významné dopravní stavby v okrese Znojmo za téměř čtvrt miliardy korun. „Z naprosté většiny budou hrazeny z Regionálního operačního programu (zhruba 192 milionů korun). U příspěvkových organizací v sociální oblasti na Znojemsku plánujeme v letošním roce stavební úpravy domovů pro seniory v Božicích, Jevišovicích, Plavči a Skalici v celkové výši přibližně 45 milionů korun“.
Rada se zabývala také situací ve zdravotnictví. „Pro mě jako pro hejtmana je dobrou zprávou, že ve znojemské nemocnici došlo jen k jedné výpovědi, která ještě neměla souvislost s akcí Děkujeme, odcházíme! Další dobrou zprávou pro všechny jihomoravské občany je skutečnost, že podle informací, které jsem obdržel od odpovědných pracovníků, bude na jižní Moravě i po 1. březnu zajištěna neonatologická péče bez problémů.
Kraj do znojemské nemocnice výrazně investoval už v minulém období, jsme připraveni v těchto investicích pokračovat. Vážeme to na odprodej areálu takzvané staré nemocnice. Pro kraj je důležité, že výnos z tohoto v budoucnu nepotřebného majetku, použijeme na financování investic opět zde ve Znojmě. Na radě jsme se zabývali záchranou policejní stanice v Prosiměřicích, hasičské stanice v Moravském Krumlově a Hrušovanech nad Jevišovkou fungují nadále díky dvacetimilionové krajské dotaci. Budeme zvažovat, zda do budoucna nevznikne zde ve Znojmě integrované středisko IZS. Nová stanice pro hasiče by mohla sloužit i pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihomoravského kraje, případně by tam mohl být i společný dispečink. Budeme hledat možnosti zejména v oblasti evropských fondů. Viděl bych to jako zajímavé řešení do budoucna.
Co se týká Moravského Krumlova, rada jednala o Slovanské epopeji, zítra se účastním jejího odpečetění za účasti ministra kultury. Podíváme se na soupis těch nejnutnějších investic v prostorech zámku, kam by měli znovu přijít návštěvníci,“ řekl hejtman Hašek.
Náměstek hejtmana Stanislav Juránek přiblížil investiční záměr přestavby varny školní jídelny v objektu Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické ve Znojmě, Pontassievská 3: „Jde o nutnou investici 10 milionů korun, jinak by hrozilo uzavření z hygienických důvodů. Nejde o první investici, už před šesti lety jsme zabezpečili rekonstrukci výdejní linky“.
Výjezdního zasedání Rady Jihomoravského kraje se zúčastnili také starosta Znojmo Zbyšek Kaššai a starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina, kteří ocenili možnost projednání místních problémů s představiteli kraje.
foto JMK foto JMK foto JMK foto JMK foto JMK foto JMK foto JMK foto JMK foto JMK foto JMKfoto JMK foto JMK