26. 1. 2011 Michal Hašek k redukci osmiletých tříd gymnázií

Hejtman Michal Hašek dnes reagoval na veřejný ohlas zasedání Rady Jihomoravského kraje, která v minulém týdnu rozhodla o redukci počtu osmiletých tříd na krajských gymnáziích.
„Jsem průběžně informován o peticích a podnětech v souvislosti s redukcí osmiletých tříd na gymnáziích a budu s náměstkem Stanislavem Juránkem, který odpovídá za oblast školství, ale i s radními jednat o dalším postupu kraje. Zejména se budu zajímat o doložení dosavadní komunikace a nastavení budoucí komunikace se školami a veřejností.
Během tohoto a příštího týdne si shromáždím všechny dostupné informace a budu iniciovat koaliční schůzku ke školské problematice, která by projednala další kroky jak v otázce osmiletých tříd na gymnáziích, tak v optimalizaci škol obecně. Poté koalice předloží příslušné návrhy orgánům kraje. Budu trvat na tom, aby jejich součástí byl harmonogram poskytující dostatečný prostor na komunikaci se školami, na politickou debatu uvnitř Jihomoravského kraje, se samosprávami měst a obcí i s rodiči.“