26. 1. 2011 Letiště Brno dostalo novou hasičskou stříkačku

Hejtman Michal Hašek: Kraj dbá na zlepšování infrastruktury

Hejtman Michal Hašek dnes představitelům Letiště Brno a Hasičského záchranného sboru slavnostně předal novou letištní cisternovou automobilovou stříkačku (CAS) v hodnotě 12 milionů korun, jejíž pořízení bylo součástí projektu Doplnění infrastruktury letiště Brno-Tuřany, spolufinancovaného z Regionálního operačního programu Jihovýchod.
Doplnění infrastruktury letiště schválila Rada Jihomoravského kraje v roce 2008, kdy byla podána žádost o podporu projektu z evropských prostředků. Výbor Regionální rady Jihovýchod projekt v říjnu 2008 schválil. Cílem projektu bylo zvýšení bezpečnosti provozu letiště a částečně také separace cestujících ze schengenského prostoru a mimo tento prostor.
Hejtman Hašek dnes ocenil, že v první etapě projektu byly již zakoupeny dva nízkopodlažní letištní autobusy, které nyní zajišťují komfort a bezpečnost cestujících pro přepravu mezi odbavovacími halami a dopravními letouny. Ve druhé etapě projektu došlo na rozšíření technického vybavení stanice Hasičského záchranného sboru, působícího na mezinárodním letišti Brno-Tuřany nákupem letištní cisternové automobilové stříkačky (dále CAS) s cílem zvýšit úroveň bezpečnosti provozu letiště a jeho uživatelů a zvýšit technickou připravenost pro akutní zásah v případě krizové situace.
„Přítomnost CAS má bezprostřední vliv na statut letiště a jeho způsobilost zajišťovat služby mezinárodního veřejného letiště,“ vysvětlil hejtman Michal Hašek důvody, které vedly k této investici, na jejímž financování se podílely evropské fondy, státní rozpočet a Jihomoravský kraj. Hejtman řekl, že kraj dbá na zlepšování infrastruktury letiště, jehož zapojení do sítě mezinárodních spojů kraj považuje za jednu z důležitých podmínek dalšího hospodářského i společenského růstu regionu. Na celkových nákladech nákupu autobusů a stříkačky se podílela evropská dotace a státní rozpočet částkou 24 327 500 Kč, Jihomoravský kraj přispěl jako příjemce projektu částkou 7 089 500 Kč.
Na základě výběrového řízení koupil Jihomoravský kraj cisternovou automobilovou stříkačku Actros 3360 A 42 6x6 od firmy Ziegler, postavenou na podvozku Mercedes Benz. Stroj je vybaven nejmodernějšími technologiemi. Požární zásah lze uskutečnit z vozu vodou nebo pěnou, práškem i oxidem uhličitým. Vozidlo je vybaveno také příslušenstvím pro vniknutí do trupu letadla, přetlakovým ventilátorem, základním zdravotním příslušenstvím a detekčními přístroji, mimo dálkově ovládaný osvětlovací stožár je k dispozici i elektrocentrála a sada halogenových lamp k osvětlení místa zásahu. Videoreportáž ZDE (wmv, 17,5 MB).

Hejtman Michal Hašek na dnešním briefingu na brněnském letišti vyjádřil uspokojení z toho, že se navzdory hospodářské krizi v minulých dvou letech podařilo nejen zachovat význam brněnského letiště jako důležité brány do Jihomoravského kraje jak pro turisty, tak pro podnikatele a obchodníky, ale že v loňském roce bylo dokonce dohodnuto rozšíření počtu spojů mezi Brnem a Londýnem, zavedena pravidelná linka Brno-Bergamo (Miláno) a sezónní pravidelný spoj do Zadaru. Letos v březnu začne společnost Wizzair provozovat pravidelnou linku Brno-Řím (Fiumicino). Podle představitelů společnosti Letiště Brno se vedou konkrétní jednání také o dalších destinacích, s nimiž mají Brno spojit letecké linky. Jde o Geronu a Petrohrad, v turistické sezóně opět Zadar. Diskutuje se rovněž o zvýšení rotací na linkách do Bergama a do Moskvy. „Po dokončení těchto jednání bude doplněn letní letový řád,“ slíbil předseda představenstva Letiště Brno Jiří Filip.
Letový řád pravidelných letů i aktuální nabídku turistických destinací lze najít na webových stránkách letiště, dopravců i cestovních kanceláří. Na mezinárodních linkách mezi Brnem a dalšími městy cestovalo loni celkem 123 tisíc cestujících. V charterové dopravě letiště odbavilo 396 589 osob. Proti roku 2009 to znamená zhruba desetiprocentní snížení výkonů, ovlivněné mimo jiné i tíživou situací ČSA. Pravidelné spojení přes Prahu zaznamenalo sedmadvacetiprocentní pokles v důsledku radikálního omezení linek Českých aerolinií. Pravidelné spojení s Prahou se však podařilo obnovit ve spolupráci se společností CCA. Na lince Brno-Praha bylo odbaveno téměř 32 tisíc cestujících. Největší nárůst zaznamenala naopak linka do Moskvy - z 21 na 40 tisíc osob za rok. Turistické charterové lety spojily Brno se zhruba 25 destinacemi.
foto JMK foto JMK foto JMK foto JMK foto JMK foto JMK foto JMK foto JMK foto JMK