25. 1. 2011 Spolupráce na projektu prevence korupce

Předseda Asociace krajů ČR Michal Hašek se dnes sešel s výkonným ředitelem Americké obchodní komory Westonem Staceym a ředitelem Transparency International Davidem Ondračkou, aby projednali projekt Metodická podpora protikorupčních aktivit krajů. Jednání byli přítomni také prof. Valtr Komárek, Mgr. Marie Benešová a Ing. Martin Pecina, MBA, kteří se stanou konzultanty AK ČR k tomuto projektu.

"Asociace krajů ČR z prostředků EU připravuje nový projekt prevence korupce na úrovni regionů a jako předseda asociace jsem požádal všechny přítomné, protože si myslím, že mají co do dané problematiky říci, aby nám s tímto projektem pomohli. " řekl předseda AK ČR Michal Hašek a dodal: "Na jedné straně existuje vládní strategie, která vychází z celostátní působnosti vlády. Asociace krajů má skromnější cíl. Chceme připravit projekt prevence korupce, který se bude týkat jednotlivých regionů. Nejdříve provedeme analýzu současného boje s korupcí na úrovni jednotlivých krajů, dále provedeme komparativní studie a začneme společně připravovat strategii boje s korupcí. Provedeme také školení pracovníků jak krajských úřadů, tak volených politiků a budeme se snažit prezentovat celou tuto problematiku veřejnosti včetně možnosti e-learningových kurzů a speciálních webových stránek. Americká obchodní komora loni před parlamentními volbami připravila na půdě platformy téměř 40 doporučení na zlepšení legislativního prostředí jejich exekutivních opatření v boji s korupcí. AK ČR se účastnila organizace této práce a my bychom rádi využili výsledků platformy a nabídli jsme Americké obchodní komoře, aby se stala také partnerem nebo spolupracovníkem tohoto projektu. Dále jsme oslovili Transparency International, která se dlouhodobě zabývá problematikou korupce a prevence korupce v ČR a individuálně spolupracuje s některými kraji, s žádostí o spolupráci a partnerství v takovémto celostátním projektu, který bude zaměřen na regionální veřejnou správu a na prevenci korupce na regionální úrovni.”

Projekt prevence korupce by se neměl zaměřovat pouze na veřejné zakázky, protože korupce nehrozí pouze v oblasti rozdělování veřejných peněz. Korupce se projevuje i na úrovni různých schvalovacích procesů, které souvisejí s výkonem veřejné správy. Jde např. o schvalování územních plánů, kde mohou působit různé vlivové skupiny. Projekt by měl směřovat zprostředkovaně i na komunální patro politiky, protože i tam se rozhoduje o veřejných penězích. "Z projektu by měly vzejít i různá doporučení, která by měla doplnit aktuální vládní strategii o opatření, která tam zatím nenacházíme a měla by dosah i na prevenci korupce v regionech," dodal Michal Hašek.

Ředitel Transparency International David Ondračka po jednání řekl: “Nemám pocit, že by krajské úřady byly tou nejpostiženější úrovní veřejné správy. Ale faktem je, kolik toho dnes krajský úřad řídí, jakou má majetkovou účast - školy, nemocnice atd. Nevnímám to jako něco, co by mělo vyřešit korupci v celé zemi, je to snaha vytvořit projekt na jedné úrovni veřejné správy, který by měl doplnit to, co chystá vláda a co chystají jednotlivé radnice.

Weston Stacey ředitel Americké obchodní komory ke společnému jednání dodal: "Vítáme tuto potřebnou iniciativu, kterou podpoříme. Jak budeme moci pomoci, tak pomůžeme."