20. 1. 2011 Místo ústavů samostatné bydlení

Kraj připravuje transformaci sociálních služeb

Dohodu o spolupráci s Národním centrem podpory transformace sociálních služeb schválila Rada Jihomoravského kraje. Předmětem spolupráce má být proměna péče o tělesně postižené, žijící nyní v ústavu sociální péče pro tělesně postižené Habrovanský zámek, ale i o osoby s mentálním postižením, obývající nyní ústav Srdce v domě v Klentnici u Mikulova. Informoval o tom člen Rady JMK Jiří Altman.
„Znamená to, že uživatelé dvou zařízení Jihomoravského kraje přejdou časem do jiné formy bydlení. Nebudou již klienty ústavu se vším co s tím souvisí, ale stanou se lidmi bydllícími v relativně samostatně hospodařících komunitách nebo dokonce samostatně žijícími jednotlivci. Pro obyvatele současných ústavů budou postaveny samostatné rodinné domky, koupeny byty v bytových domech, případně v omezené míře budou vytvořeny i vícebytové komunity, které ani v náznaku nebudou připomínat to, čemu říkáme ústav,“ vysvětlil Jiří Altman podstatu pilotního projektu Ministerstva práce a sociálních věcí, ke kterému se Jihomoravský kraj připojil.
Zatímco v Habrovanech bude podle něj na konci několikaletého procesu přeměna zámku na středisko jiných potřebných služeb, například na hospic, v Klentnici bude transformace jen částečná. Proběhne tak, jak schopnosti jednotlivých uživatelů umožní zvolit si samostatný život s asistenčními službami. „Došli jsme k názoru, že v případě tělesného postižení, například po úrazu, není jediný důvod, aby člověk žil v ústavu. Je to dědictví minulosti, kdy se ústavy pro tyto lidi zřizovaly daleko za hranicemi měst. Tato zařízení budoucnost nemají. Lidé by měli dostat možnost žít i nadále, byť s potřebnou asistencí, maximálně nezávislým životem,“ řekl Altman a dodal, že diskuse se současnými obyvateli Habrovanského zámku probíhá již delší dobu. „Někteří obyvatelé, zejména ti starší, kteří v tomto zařízení strávili 20-30 let, mají nyní obavy z toho, že by měli přejít jinam. Vysvětlujeme jim, jak by měla transformace probíhat. Část obyvatel, kteří s tím budou psychicky ztotožněni, postupně přejde do bytů a domků. V okamžiku, kdy zůstane jen ta část obyvatel, kteří nebudou ochotni se do transformace zapojit, zastavíme v Habrovanech přijímání nových uživatelů, ale pro všechny, kteří budou mít zábrany, vytvoříme v Habrovanech takové podmínky, které jim budou vyhovovat,“ ujistil radní.
Podle něj byl Habrovanský zámek k procesu transformace vybrán už v roce 2006 na základě analýzy toho, jaký typ služeb je v jednotlivých zařízeních sociální péče v ČR poskytován. Prostředky z evropských i státních zdrojů na transformaci tohoto zařízení by měly dosáhnout zhruba 80 milionů korun. Kraj chce získat pozemky k výstavbě domků v Habrovanech, Rousínově, Vyškově a také v Brně a při stěhování bude dbát na to, aby byly respektovány například zažité přátelské vazby obyvatel zámku.
 

foto JMK foto JMK foto JMK