20. 1. 2011 Kraj požádá o příspěvek na opravy silnic po povodních

 

Podání žádosti o poskytnutí státní podpory na obnovu obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou schválila Rada Jihomoravského kraje.
Jak informoval radní Zdeněk Pavlík, půjde o dvě investiční akce na silnicích II. a III. třídy – propustky v Kozlanech a Kloboukách, poškozené loňskými povodněmi. „Celkově představují obě stavby částku tří milionů. Pokud Ministerstvo pro místní rozvoj žádost kraje schválí a my získáme padesátiprocentní příspěvek státu, doporučila rada zastupitelstvu uvolnit zbývající polovinu z krajské rezervy k financování mimořádných potřeb kraje v případě ekologických či přírodních katastrof,“ řekl Pavlík. Připomněl, že dotační program Obnova obecního a krajského majetku, postiženého živelní pohromou, vypsalo Ministerstvo pro místní rozvoj v minulém roce. Jihomoravský kraj, který požádal o desetimilionový příspěvek na řešení škod z roku 2009, získal tehdy polovinu požadované částky.