20. 1. 2011 Kraj podpoří nestátní neziskové organizace

Posílení informačních a organizačních kapacit Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje má umožnit dotace kraje ve výši 1,2 milionu korun, jejíž schválení dnes Rada Jihomoravského kraje doporučila krajskému zastupitelstvu.
Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje má Asociaci umožnit posílení informační, poradenské a metodické činnosti v oblasti neziskového sektoru, například aktivit podporujících čerpání finančních prostředků z národních i evropských dotačních programů. Konečnými příjemci podpor mají být například občané těch skupin, kterým hrozí sociální vyloučení a jimž neziskové organizace zajišťují asistenční služby a domácí neústavní péči, dále ohrožené a problémové skupiny obyvatel, příslušníci národnostních menšin a etnických skupin, mládež, děti a nezaměstnaní na území celého kraje.
K cílům projektu patří například podpora a upevnění systému kontaktních pracovníků Asociace nestátních neziskových organizací alespoň v jedné třetině obcí s rozšířenou působností, poskytování individuálních konzultací v právní, finanční a grantové oblasti, vytvoření základních databází kontaktních informací nestátních neziskových organizací podle okresů atd.
„I v době hospodářské krize významně podporujeme práci neziskového sektoru v kraji. Kromě přímé finanční podpory jsme pomohli neziskovým organizacím zajistit kofinancování schválených projektů z Regionálního operačního programu, které chtěla Nečasova vláda zrušit. Výrazně by tak tyto projekty neziskového sektoru zkomplikovala, některé dokonce úplně zhatila. Velmi si vážím práce neziskových organizací na jižní Moravě a vždy se budu snažit o jejich podporu,“ komentoval dnešní jednání Rady hejtman Michal Hašek.