20. 1. 2011 Radní snížili počet tříd osmiletých gymnázií v kraji

Snížení počtu tříd osmiletých gymnázií zřizovaných Jihomoravským krajem o jedenáct dnes schválila Rada Jihomoravského kraje. Bude to znamenat snížení počtu žáků přijímaných do víceletých gymnázií kraje o 330, takže z populačního ročníku současných pátých tříd základních škol bude na krajská gymnázia přijato pět procent populačního ročníku. To je v souladu s doporučením připravovaného dlouhodobého záměru.
Informoval o tom náměstek hejtmana Stanislav Juránek s tím, že k zrušení či snížení počtu osmiletých tříd dojde na těchto gymnáziích: Gymnázium Blansko, Gymnázium Brno, Terezy Novákové 2, Gymnázium a ZUŠ Šlapanice, Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka, Gymnázium Židlochovice, Gymnázium T. G. Masaryka Hustopeče, Gymnázium Hodonín, Purkyňovo gymnázium Strážnice, Gymnázium Bučovice, Gymnázium a SOŠ pedagogická Znojmo a Gymnázium Moravský Krumlov. V případě Gymnázia a SOŠ pedagogické na Pontassievské ulici ve Znojmě bude snížení počtu přijímaných žáků do osmiletého gymnázia částečně kompenzováno zvýšením počtu přijímaných na obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, o který byl v minulém roce zvýšený zájem.
Podle náměstka hejtmana Stanislava Juránka je důvodem k tomuto kroku snaha o zvýšení kvality základního vzdělávání v kraji. Navíc v řadě případů se projevuje pokles populační křivky a s tím související pokles počtu uchazečů o studium. „Posunutím doby volby umožníme žákům zvolit si ve vyšším věku ze široké nabídky vzdělání poskytovaného středními školami. V některých případech je navrženo omezení výkonů pouze z důvodu plánované transformace osmiletého vzdělávacího programu na čtyřletý nebo šestiletý,“ uvedl Juránek.
Podle něj je podíl žáků odcházejících do osmiletých tříd gymnázií velmi vysoký. Pohybuje se kolem 13 procent populačního ročníku při započtení žáků gymnázií všech zřizovatelů. Pokud jde pouze o žáky gymnázií zřizovaných Jihomoravským krajem, je to 11 procent populačního ročníku. Když byly osmileté třídy gymnázií zaváděny, počítalo se s tím, že budou určeny pro zhruba tři procenta velmi nadaných žáků. Nyní je však na některá gymnázia přijímán každý, nebo téměř každý, žák, který se přihlásí.
Snížení počtu tříd osmiletých gymnázií, zřizovaných krajem, je pouze prvním krokem v optimalizaci, kterou musí střední školy kraje projít. Počet prázdných míst ve třídách se totiž stále zvyšuje, nyní jsou kapacity středních škol využity jen ze 75 procent a vyhlídky do budoucna nejsou optimistické, protože základní školy opouští stále nižší počty žáků. Zatímco ještě v roce 2006 dokončilo devátý ročník základní školy v kraji přibližně 12 200 žáků a ve víceletých gymnáziích bylo dalších 1500 žáků stejného věku, v letošním roce bude už ze základních škol vycházet pouze 8500 žáků, přičemž dalších 1400 se již vzdělává na víceletých gymnáziích. „Předpokládáme, že pokud by zůstala zachována stávající síť středních škol, klesne během následujících tří let jejich průměrná naplněnost na 65 procent a ani za patnáct let nebudou jejich kapacity naplněny více než z 80 procent,“ uvedl náměstek hejtmana.