20. 1. 2011 Kraj a pojišťovny jednaly o akutní péči i o koncepci jihomoravského zdravotnictví

 

Z iniciativy jihomoravského hejtmanství se dnes v Brně uskutečnilo jednání hejtmana Michala Haška a radního pro zdravotnictví Oldřicha Ryšavého s řediteli krajských poboček klíčových zdravotních pojišťoven v kraji.
Ředitelé seznámili hejtmana s připravovanými opatřeními k zajištění zdravotní péče o pojištěnce, které je zákonnou kompetencí pojišťoven. Informovali také, že zdravotní pojišťovny v kraji nebudou s lékaři po jejich odchodu z veřejných nemocnic uzavírat nové smlouvy, protože stávající síť smluvních partnerů, poskytujících zdravotní péči, je dostatečná – až na praktické lékaře pro děti i dospělé a stomatology, což platí celostátně.
Michal Hašek poté ředitelům krajských poboček zdravotních pojišťoven nabídl přímou účast na práci poradního sboru hejtmana, který bude po dohodě hejtmana s ministrem Leošem Hegerem připravovat koncepci lůžkové sítě jihomoravských nemocnic ve spolupráci fakultních a krajských zdravotnických zařízení. Hejtman Hašek považuje účast zdravotních pojišťoven na přípravě koncepce za velmi důležitou, protože bez souhlasu pojišťoven a bez příslušných smluv o rozsahu a struktuře péče, kterou budou zajišťovat jednotlivé nemocnice v kraji, by byla práce desítek odborníků na prvním koncepčním dokumentu takového druhu v ČR zbytečná.
Hejtman a ředitelé zdravotních pojišťoven se dohodli na další komunikaci v souvislosti s aktuálně hrozící krizí v zajištění akutní lůžkové péče a na spolupráci v zájmu občanů kraje.