20. 1. 2011 Integrovaný dopravní systém JMK projde analýzou

Náměstek hejtmana Horák: Rozhodně nepůjde o plošné omezování spojů

Rada Jihomoravského kraje rozhodla o zpracování externí dopravně-ekonomické analýzy systému IDS JMK.
„Analýzu jsme zadali z tohoto důvodu, že jsme zavedli Integrovaný dopravní systém už od roku 2004 jako jeden z prvních krajů u nás,“ řekl náměstek hejtmana Václav Horák. „Chceme po sedmi letech udělat analýzu vytíženosti jednotlivých spojů. Peněz pro tuto oblast nebude více, spíše méně. Chceme tento systém zkvalitnit, reagujeme také na změny v pohybu cestujících na jednotlivých linkách, například při vzniku a zániku pracovních míst. Musíme umět systém vybalancovat tak, abychom ho dokázali udržet ve standardech úrovně dopravní obslužnosti, na druhé straně tlak na hledání rezerv se zvyšuje“, uvedl náměstek hejtmana.
Podle něj po dodání potřebných dat - jak od společnosti Kordis, tak od Českých drah – kraj posoudí nutnost změn. „Pokud je budeme dělat, rozhodně nepůjde o plošné omezování spojů, ale bude to ve prospěch občanů a cestujících. Tam, kde vytíženost spojů není, budeme na to reagovat. Bude se však jednat pouze o jednotky kilometrů či procent spojů,“ zdůraznil náměstek Horák.
Co se týká případné změny tarifu IDS JMK, uvedl náměstek Horák, že podle smlouvy se Statutárním městem Brnem Jihomoravský kraj aktualizuje tento tarif každé dva roky, tedy letos k 1. červenci. „Zvažujeme úpravu tarifu, ale ještě v té věci není rozhodnuto. Chceme v rámci optimalizace a analýzy ještě zvážit, v jaké výši by úprava tarifů byla. Máme připraveny různé varianty,“ dodal.
foto JMK foto JMK foto JMK