Informace č.j.: JMK 22961/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor právní a organizační
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
                 Čj.:                                        SpZn.:                                         Vyřizuje/linka                        Brno
JMK 22961/2007                   S-JMK 22961/2007 OPO            Mgr. Doleželová/541651213      26. 2. 2007                                           
 
 
Korespondence – odpůrci R43 v Boskovické brázdě – IIf/Čebín, Drásov, Sentice - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 17. 2. 2007 obdržel Jihomoravský kraj Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – korespondence – odpůrci R43 v Boskovické brázdě – IIf/Čebín, Drásov, Sentice“ (dále jen „Žádost“).
 
Dle Žádosti požadujete „předat následující dokumenty uvedené ve sdělení č.j. JMK 120421/2006 v bodech 10, 12, 16, 26“.
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme Vámi požadované informace, a to:
 
  1. Připomínky obce Čebín k variantám K1, K5, K8 vedené R43 Boskovickou brázdou“ ze dne 23. 2. 2005 (sdělení obce Čebín) - ad bod 10. sdělení Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 120421/2006,
  2. dopis obce Sentice ze dne 8. 3. 2005 - „Stanovisko obce Sentice k návrhu variant průchodnosti území v úseku mezi obcemi Troubsko a Kuřim tzv. Boskovickou brázdou.“ (ad bod 12. sdělení Krajského úřadu Jihomoravského kraje
    č.j.: JMK 120421/2006),
  3. dopis obce Drásov zn. 116/05 ze dne 14. 2. 2005 – „stanovisko obce – vyhledávací studie R43 – č.j.JMK 29 695/2004 OÚPSŘ“ včetně příloh (snímek katastrální mapy obce Drásova a fotografie některých lokalit) - ad bod 16. sdělení Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 120421/2006,
  4. dopis obce Sentice ze dne 28. 2. 2006 – „vyhledávací studie trasy silnice R 43 Boskovickou brázdou v úseku mezi Troubskem a Kuřimí“ (ad bod 26. sdělení Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 120421/2006).
 
 
            S pozdravem
 
                                                                                      JUDr. Lenka Cundová, v.r.
                                                                          vedoucí odboru právního a organizačního  
 
Přílohy: dle textu