Informace č.j.: JMK 22956/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor právní a organizační
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
                 Čj.:                                        SpZn.:                                         Vyřizuje/linka                        Brno
JMK 22956/2007                   S-JMK 22956/2007 OPO            Mgr. Doleželová/541651213      26. 2. 2007                                           
 
Korespondence – odpůrci R43 v Boskovické brázdě – IIe/Veverská Bítýška a Hvozdec – poskytnutí  informace
 
Vážení,
dne 17. 2. 2007 obdržel Jihomoravský kraj Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – korespondence – odpůrci R43 v Boskovické brázdě – IIe/Veverská Bítýška a Hvozdec“ (dále jen „Žádost“).
 
Dle Žádosti požadujete „předat následující dokumenty uvedené ve sdělení č.j. JMK 120421/2006 v bodech 6, 8, 14“.
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme Vámi požadované informace, a to:
  1. dopis obce Hvozdec ze dne 22. 3. 2005 – „vyhledávací studie trasy R43 Boskovickou brázdou“ (ad bod 6. sdělení Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 120421/2006),
  2. sdělení obce Hvozdec – „obec Hvozdec, starostka Jana Švédová“ (ad bod 8. sdělení Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 120421/2006),
  3. dopis obce Veverská Bítýška ze dne 8. 3. 2005 – „Oznámení“ (ad bod 14. sdělení Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 120421/2006).
 
 
            S pozdravem
 
 
                                                                                      JUDr. Lenka Cundová, v.r.
                                                                           vedoucí odboru právního a organizačního                                                                                       
 
 
Přílohy: dle textu (4 A4 jednostranné)