19. 1. 2011 Hašek: Díky hejtmanům zvítězil u financování Regionálních operačních programů zdravý rozum nad politikařením

 

 

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek reagoval na dnes schválený vládní návrh na obnovení spolufinancování projektů dotovaných z evropských fondů v regionálních operačních programech a v programech Prahy:

 

„Dnešek je definitivní tečkou za hloupým a zbytečným sporem vyvolaným snahou vlády o další z tupých účetních operací, jak říká škrtům sám premiér Nečas. Vláda od začátku neměla analýzu právních a faktických dopadů a postupně zjistila, jak zbytečné je válčit s kraji na čerpání projektů ROP. Oceňuji, že vláda uznala také to, že všechny projekty jsou si rovny a kromě projektů měst, obcí a neziskového sektoru dofinancuje i schválené projekty krajů, aby nedošlo k diskriminaci podle evropských pravidel. Jsem rád, že společné úsilí hejtmanů, Asociace krajů, Svazu měst a obcí a dalších subjektů bylo úspěšné, činili jsme tak všichni v zájmu našich regionů a možností nezpomalit či nezastavit realizaci evropských projektů, které přinášejí práci regionálním firmám a udržují zaměstnanost. Potvrdilo se moje krédo - žádná nulová tolerance a politikaření, ale tvrdé, věcné a korektní jednání krajů a vlády v zájmu občanů“.


Mgr. Michal Hašek
hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů ČR