Informace č.j.: JMK 22952/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor právní a organizační
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
                 Čj.:                                        SpZn.:                                         Vyřizuje/linka                        Brno
JMK 22952/2007                   S-JMK 22952/2007 OPO            Mgr. Doleželová/541651213      26. 2. 2007                                           
 
 
Korespondence – odpůrci R43 v Boskovické brázdě – IId/Moravské a Veverské
Knínice – poskytnutí  informace
 
 
Vážení,
 
dne 17. 2. 2007 obdržel Jihomoravský kraj Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – korespondence – odpůrci R43 v Boskovické brázdě – IId/Moravské a Veverské Knínice“ (dále jen „Žádost“).
 
Dle Žádosti požadujete „předat následující dokumenty uvedené ve sdělení č.j. JMK 120421/2006 v bodech 1, 2, 9, 11“.
 
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme Vámi požadované informace, a to:
 
  1. dopis obce Moravské Knínice ze dne 8. 9. 2004 zn. 541/04 - „Připomínky k dokumentaci EIA zpracované pro rychlostní komunikaci R43“ (ad bod 1. sdělení Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 120421/2006 ve vazbě na název Žádosti),
  2. dopis obce Moravské Knínice ze dne 8. 9. 2004 zn. 441/04 - „Připomínky k dokumentaci EIA zpracované pro rychlostní komunikaci R43“ (ad bod 2. sdělení Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 120421/2006),
  3. sdělení obce Veverské Knínice (ad bod 9. sdělení Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 120421/2006),
  4. dopis Obecního úřadu Moravské Knínice ze dne 9. 3. 2005 zn. 90/005 s názvem „Vyhledávací trasy R43 – k Vašemu č.j.: JMK29695/2004 OÚPSŘ“ (ad bod 11. sdělení Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 120421/2006).
 
 
            S pozdravem
 
 
 
                                                                                      JUDr. Lenka Cundová, v.r.
                                                                          vedoucí odboru právního a organizačního
                                                                                    
Přílohy: dle textu (5 A4 jednostranných)