Informace č.j.: JMK 22950/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor právní a organizační
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
                 Čj.:                                        SpZn.:                                         Vyřizuje/linka                        Brno
JMK 22950/2007                   S-JMK 22950/2007 OPO            Mgr. Doleželová/541651213        26. 2. 2007                                         
 
 
Korespondence – odpůrci R43 v Boskovické brázdě - IIc/hejtman – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 17. 2. 2007 obdržel Jihomoravský kraj Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – korespondence – odpůrci R43 v Boskovické brázdě – IIc/hejtman“ (dále jen „Žádost“).
 
 
Dle Žádosti požadujete „předat následující dokumenty uvedené ve sdělení č.j. JMK 120421/2006 v bodech 25, 27, 28“.
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme Vámi požadované informace, a to:
 
  1. dopis hejtmana Jihomoravského kraje ze dne 3. 3. 2005 č.j.: JMK 8202/2005 (ad bod 25 sdělení Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 120421/2006),
  2. dopis hejtmana Jihomoravského kraje ze dne 30. 3. 2006 č.j.: JMK 9159/2005 (ad bod 27 sdělení Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 120421/2006),
  3. dopis hejtmana Jihomoravského kraje ze dne 23. 6. 2006 č.j.: JMK 25250/2005 včetně příloh - „Návrh důvodové zprávy k usnesení vlády ČR“, „Návrh změny usnesení Vlády ČR č. 741/1999 ze dne 21.7.1999, přílohy písmeno e) vedení rychlostní komunikace R43“ a „Usnesení Vlády ČR č. 741/1999 ze dne 21.7.1999“ včetně jeho přílohy (ad bod 28 sdělení Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 120421/2006).
 
 
 
            S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                      JUDr. Lenka Cundová, v.r.
                                                                          vedoucí odboru právního a organizačního
 
Přílohy: dle textu (7 A4 oboustranných, 3 A4 jednostranné)