14. 1. 2011 Jednání hejtmanů začalo schůzkou s arcibiskupem Dominikem Dukou

Dnešní zasedání Rady Asociace krajů České republiky v Brně předznamenala schůzka předsedy asociace Michala Haška a jejího místopředsedy Radka Martínka s arcibiskupem pražským Dominikem Dukou, který se také následně zúčastnil úvodu dnešního zasedání hejtmanů.
Informoval je o současném stavu jednání státu s církvemi a také o zájmu katolické církve na intenzívní spolupráci se samosprávami jednotlivých krajů. V souvislosti s právě probíhajícími turistickými veletrhy GO a Regiontour se zmínil o využití církevních památek, jež jsou významnou součástí našeho kulturního dědictví, v cestovním ruchu. Vyjádřil rovněž přesvědčení, že jeho setkání s představiteli krajů získá na pravidelnosti.
„Roli Asociace krajů v této oblasti vidím zejména ve vazbě na komunální politiku a jednání se Svazem měst a obcí. V případě zájmu jednání v konkrétních oblastech jsme se dohodli s panem arcibiskupem na pravidelném kontaktu mezi Českou biskupskou konferencí a Asociací krajů,“ řekl její předseda a jihomoravský hejtman Michal Hašek.
Hejtmani hovořili o formách spolupráce samospráv s katolickou církví na regionální úrovni a o podílu krajů na financování obnovy církevních památek, ať již z krajských rozpočtů, nebo z evropských fondů. Arcibiskup Dominik Duka s hejtmany společně uctili památku zesnulého senátora Jiřího Dienstbiera. Hejtmani zaslali do Senátu ČR smuteční věnec Asociace krajů ČR a kondolenční list.
foto JMK foto JMK foto JMK foto JMK foto JMK foto JMK