13. 1. 2011 Křest knihy Poklady moravských hradů a zámků

V rámci zahájení veletrhu Regiontour byla na brněnském výstavišti slavnostně uvedena do života kniha Poklady moravských hradů a zámků, kterou vydalo brněnské pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ). Kmotry knihy se stali jihomoravský hejtman Michal Hašek a ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský.
Kniha zahrnuje hrady a zámky na celém historickém území Moravy. Představuje bohatství jejich mobiliářů, unikátní předměty, které mohou návštěvníci hradů a zámků vidět při jejich návštěvě. Publikaci krátce představil ředitel brněnského územního pracoviště NPÚ Petr Kroupa, který zdůraznil, že kniha vychází k devadesátému výročí vzniku první státní instituce na ochranu památek na Moravě.
Hejtman Michal Hašek popřál knize, aby zaujala čtenáře z řad široké veřejnosti a zejména mládež a přilákala ještě více návštěvníků na hrady a zámky. „Věřím, že toto bude další forma, jak pozveme domácí i zahraniční návštěvníky, aby odhalovali krásu a kouzlo moravských hradů a zámků a každý si našel svůj krásný hrad a zámek - mimo jiné i díky filmovým pohádkám. Chtěl bych vyzvat naše filmaře, aby dál využívali naše hrady a zámky, protože tak krásné exteriéry a interiéry znovu přitahují pozornost návštěvníků a každý z nás ať si najde na konkrétním zámku či hradě svůj poklad“.
Poté hejtman Hašek publikaci spolu s ministrem pro místní rozvoj Kamilem Jankovským symbolicky pokřtili sklenkou francouzského vína ze zámku na Loiře.

Nová publikace má formu výběrového katalogu, který na ploše časové osy seznamuje zájemce s nejvýznamnějšími exponáty, které se ve sbírkách moravských hradů a zámků ve správě Národního památkového ústavu nacházejí. Kniha je jakousi pomyslnou procházkou po dějinách umění, avšak formou, která je srozumitelná všem čtenářům a návštěvníkům zpřístupněných památek včetně mládeže. Důraz je kladen zejména na obraz, doplňující text předměty stručně popisuje a zařazuje časově a místně.
foto JMK foto JMK foto JMK