UtilityReport – pomoc se stavebním řízením občanům Jihomoravského kraje zdarma! Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Strategie 2021+ Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Oficiální portál cestovního ruchu Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

2011

Náhled
08.02.2012

Informace č.j. JMK 181310/2011

náklady na pořizování 2. Návrhu ZÚR JMK ( pdf ; 47 kB ) 

Náhled
08.02.2012

Informace č.j. JMK 181309/2011

náklady na pořizování Návrhu ZÚR JMK ( pdf ; 47 kB ) 

Náhled
30.01.2012

Informace č.j. JMK 181285/2011

Pořizování ZÚR JMK - jednání s MŽP (pdf, 73 kB) 

Náhled
30.01.2012

Informace č.j. JMK 181284/2011

Pořizování ZÚR JMK - jednání s KHS a MZdr - poskytnutí informace (pdf, 71 kB) 

Náhled
30.01.2012

Informace č.j. JMK 181282/2011

Pořizování ZÚR JMK - jednání s MMR - poskytnutí informace (pdf, 72 kB) 

Náhled
30.01.2012

Informace č.j. JMK 181280/2011

Pořizování ZÚR JMK - jednání s MD, ŘSD a OD - poskytnutí informace (pdf, 73 kB) 

Náhled
17.01.2012

Informace č.j. JMK 179788/2011

ÚP Černá Hora v rozporu s nadřazenou ÚPD-poskytnutí informace (pdf, 433 kB 

Náhled
14.12.2011

Informace č.j. JMK 167685/2011

Nabytí účinnosti ZÚR JMK - poskytnutí informace (pdf, 46 kB) 

Náhled
16.11.2011

Informace č.j. JMK 145934/2011

Smlouva k posouzení - poskytnutí informace (PDF, 46 kB) 

Náhled
31.10.2011

Informace č.j. JMK 144586/2011

Prošetřování postupu OÚPR MMB krajem na příkaz MMR-poskytnutí informace (pdf, 449 kB) 

Náhled
25.10.2011

Informace č.j. JMK 141641/2010

Stanoviska dotčených orgánů - poskytnutí informace (pdf, 47 kB) 

Náhled
05.10.2011

Informace č.j. JMK 74974/2011

Veřejné projednání 2. Návrhu ZÚR JMK - korespondence, náklady (pdf, 128 kB) 

Náhled
05.10.2011

Informace č.j. JMK 64811/2011

Úprava 2.návrhu ZÚR - R43 a JZT (pdf, 128 kB) 

Náhled
05.10.2011

Informace č.j. JMK 91120/2011

Zapojení veřejnosti do přípravy návrhu ZÚR (pdf, 440 kB) 

Náhled
05.10.2011

Informace č.j. JMK 88011/2011

Zapojení veřejnosti do přípravy návrhu ZÚR - upřesnění č.j. JMK 91120/2011 (pdf, 496 kB) 

Náhled
26.09.2011

Informace č.j. JMK 128866/2011

Informace o vydání ZÚR JMK - poskytnutí informace (pdf, 46 kB) 

Náhled
23.09.2011

Informace č.j. 126770/2011

Poskytnutí informace - Šetření MMRve věci aktualizace ÚPmB (pdf, 438 kB) 

Náhled
23.08.2011

Informace č.j. JMK 104784/2011

záznam z veřejného projednání ZÚR JMK - poskytnutí informace (pdf,47 kB) 

Náhled
23.08.2011

Informace č.j. JMK 107612/2011

R43 a JZT - poskytnutí informace (pdf, 48 kB) 

Náhled
02.07.2011

Informace č.j. JMK 76883/2011

naklady_UPGJMK_UPVUCokrB_UPGB_UPVUCB - poskytnuti informace ( pdf , 46 kB ) 

Náhled
02.07.2011

Informace č.j. JMK 82548/2011

Aktualizace ÚAP JMK - poskytnutí informace (pdf,379 kB) 

Náhled
13.05.2011

Informace č.j. JMK 38636/2011

ZÚR -předaná verze od zpracovatele ZÚR a zpracovatelů posouzení vlivů - poskytnutí informace (pdf, 100 kB) 

Náhled
13.05.2011

Informace č.j. JMK 17740/2011

Pořizování ZÚR JMK-XVII-poskytnutí informace (pdf, 95 kB) 

Náhled
09.05.2011

Informace č.j. JMK 55485/2011

Veřejné projednání ZÚR (pdf, 140 kB) 

Náhled
04.05.2011

Informace č.j. JMK 518556/2011

Poskytnutí dokumentu Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 78524/2008 elektronickou poštou (pdf, 91kB) 

Náhled
28.04.2011

Informace č.j. JMK 51856/2011

Poskytnutí dokumentu Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j. JMK 78524/2008 (pdf, 90kB) 

Náhled
18.03.2011

Informace č.j. JMK 23952/2010

Plochy nadmístního významu - poskytnutí informace (pdf, 107 kB) 

Náhled
08.03.2011

Informace č.j. JMK 20207/2011

změna způsobu vytápění, odpojení od soustavy centrálního zásobování teplem - poskytnutí informace (pdf, 820kB) 

Náhled
07.03.2011

Informace č.j. JMK 17484/2011

Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu zadání změny č.5 ÚPNSÚ Břeclav - poskytnutí informace (pdf, 98 kB) 

Náhled
01.02.2011

Informace č.j. JMK 4314/2011

intenzivní příprava R43 bod c) - poskytnutí informace (pdf, 128 kB) 

Náhled
01.02.2011

Informace č.j. JMK 6491/2011

intenzivní příprava R43 - poskytnutí informace (pdf, 128 kB) 

Náhled
01.02.2011

Informace č.j. JMK 2962/2011

Informace k ZÚR JMK - poskytnutí informace (pdf, 114 kB)