11. 1. 2011 Poradní sbor jednal o koncepci jihomoravského zdravotnictví

Večerní zasedání poradního sboru hejtmana Jihomoravského kraje pro otázky koncepce zdravotnictví bylo ve znamení aktuálně hrozící krize i možných řešení. Třicetičlenný poradní orgán, složený z předních osobností jihomoravského zdravotnictví, se jednoznačně shodl na tom, že ministerstvo zdravotnictví musí deklarovat určité záruky, aby mělo smysl připravovanou koncepci dokončit.
„První zárukou je, že budeme mít přístup ke všem analytickým podkladům a datům, které se dotýkají nejen krajských nemocnic, ale i fakultních nemocnic, a to s ohledem na fakt, že lůžkový fond v kraji, který čítá zhruba 9000 lůžek, je tvořen jen z jedné třetiny lůžky krajských a městských nemocnic, další část – 6000 lůžek – představuje kapacita fakultních nemocnic a dalších státních zdravotnických zařízení,“ řekl po jednání hejtman Michal Hašek a pokračoval: „Za druhé chceme od ministra Hegera jasnou garanci, že pokud v rámci této koncepce dojde k určité změně struktury lůžkového fondu, bude se tato změna týkat nejen krajských nemocnic, ale stejně tak i fakultních nemocnic a dalších státních zařízení. Za třetí chceme od ministra jasnou garanci, že úspory, které přinese tato komplexní dohoda, týkající se lůžkového fondu v kraji, zůstanou k dispozici jihomoravskému zdravotnictví a mimo jiné budou moci být využity i v oblasti odměňování všech kategorií pracovníků veřejných zdravotnických zařízení.“
S tezemi připravované koncepce hodlá hejtman Michal Hašek ministra zdravotnictví Leoše Hegera seznámit během páteční návštěvy ministra v Brně. 
  foto JMK foto JMK foto JMK