11.1.2011 Jihomoravský hejtman navštívil Moravskoslezský kraj

Michal Hašek se informoval o situací ve zdravotnictví

Předseda Asociace krajů ČR Michal Hašek se dnes v Ostravě zúčastnil jednání hejtmana Moravskoslezského kraje Jaroslava Palase s řediteli osmi krajských nemocnic, ve kterých koncem prosince podalo 482 lékařů výpověď v souvislosti s akcí „Děkujeme, odcházíme“.
„Považoval jsem za potřebné zjistit jaká je situace přímo v krajských nemocnicích Moravskoslezského kraje, abych si udělal obrázek o jejich stavu, také proto, že tento týden se uskuteční jednání Asociace krajů ČR v Brně, kterého se zúčastní ministr zdravotnictví Leoš Heger,“ řekl při své návštěvě Moravskoslezského kraje Michal Hašek.
Hejtman Jaroslav Palas přítomné ředitele seznámil s činností „pracovní skupiny“, jejíž někteří členové v minulých dnech navštěvovali jednotlivé krajské nemocnice a jednali nejen s řediteli, ale také se zaměstnanci nemocnic. Ti byli mimo jiné upozorněni na rizika nezvratného ekonomického dopadu do hospodaření krajských nemocnic v případě uskutečnění akce „Děkujeme, odcházíme“.
Poté následovaly informace ředitelů jednotlivých nemocnic, kteří se shodli, že i přes dílčí jednání, která jsou vedena se zástupci LOK i zaměstnanci se zatím v Moravskoslezském kraji nepodařilo situaci významně zvrátit. Z 482 lékařů krajských nemocnic, kteří podali výpověď bylo 7 výpovědí k dnešnímu dni již staženo. V Městské nemocnici Ostrava z 226 lékařů podalo výpověď 96 a z toho 3 lékaři výpověď stáhli. V Moravskoslezském kraji je tedy ve výpovědi celkem 568 lékařů.
foto JMK foto JMK foto JMK