10. 1. 2011 Hejtman jednal v Hodoníně a Kyjově o situaci v nemocnicích

O aktuální situaci v nemocnicích Hodonín a Kyjov jednal dnes hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek s řediteli obou krajských zařízení a také se starosty Hodonína a Kyjova.
V Hodoníně se sešel se starosty hodonínského správního obvodu a diskutoval s nimi o aktuálních problémech v Jihomoravském kraji nejen v oblasti zdravotnictví. Hejtman také seznámil starosty s přehledem dotačních programů kraje pro obce a města, který připravil krajský úřad na pomoc obcím.
Hejtman vyslechl podrobné informace o tom, jak by se výpovědi lékařů v akci Lékařského odborového klubu nazvané „Děkujeme, odcházíme“ promítly do provozu jednotlivých oddělení nemocnic a diskutoval se starosty o možných způsobech řešení. Informoval je také o harmonogramu činnosti pracovní skupiny, která připravuje podklady na únorové zasedání Bezpečnostní rady JMK k této problematice.

foto JMK foto JMK foto JMK