7. 1. 2011 Ceny Františka Alexandra Zacha uděleny

Rada Jihomoravského kraje schválila udělení ceny Františka Alexandra Zacha pro rok 2010 za rozvoj jihomoravsko-šumadijských, respektive česko-srbských vztahů, Jaromíru Lindovi a Jiřímu Dienstbierovi.

Cena se vždy uděluje za srbskou a českou stranu,“ uvedl náměstek hejtmana Stanislav Juránek. „Za srbskou stranu získal letos cenu Jaromír Linda, za českou stranu se nositelem ceny stal Jiří Dienstbier. Ten se věnoval Jugoslávii a poté Srbsku v letech 1998 až 2001, kdy byl zvláštním zpravodajem Komise pro lidská práva OSN pro Jugoslávii, Bosnu a Hercegovinu a Chorvatsko, později pracoval a stále pracuje pro Reuters Founders Share Company, organizaci, která napomáhá cestě Srbska do Evropské unie. Jaromír Linda působil jako lektor českého jazyka na Filologické fakultě Univerzity v Bělehradě a věnuje se srbsko-českým překladům. V současné době se zabývá systematizací knižního fondu České besedy v Bele Crkvi”.
Jak konstatoval hejtman Michal Hašek, díky velmi dobré spolupráci se srbskými regiony je Jihomoravský kraj hodnocen jako nejlepší region České republiky spolupracující s Balkánem. „Se Šumadijským okruhem kraj spolupracuje již osmým rokem, za tuto dobu jsme zde realizovali více než šedesát projektů v nejrůznějších oblastech v celkové hodnotě přibližně šedesát milionů korun,“ zdůraznil Michal Hašek.
Jihomoravský kraj uděluje Cenu Františka Alexandra Zacha (olomouckého rodáka a generála srbské armády, pohřbeného v Brně) za rozvoj česko-srbské vzájemnosti osobnostem, které výrazným způsobem vynikly na poli česko-srbských vztahů, od roku 2007. Poprvé byla udělena na české straně dvojici Petr Šmajser a Petr Jakeš, a to za spontánní, nezištnou, vytrvalou a obětavou pomoc uprchlíkům a na srbské straně pak prof. dr. Dušanu Kvapilovi za celoživotní dílo a úsilí o zachování a rozvoj česko-srbské vzájemnosti. Cena pro rok 2008 byla udělena za obětavou podporu spolupráce mezi Jihomoravským krajem a Šumadijským okruhem paní Juditě Štouračové a na srbské straně panu Miroslavu Marinkovičovi, bývalému náčelníkovi Šumadijského okruhu. Cena pro rok 2009 za rozvoj česko-srbských vztahů byla udělena na české straně panu PhDr. Václavu Štěpánkovi Ph.D. a na srbské straně panu Mioljubu Joksimovićovi a paní Neveně Bogdanović.