7. 1. 2011 Vyhlášeny tři krajské dotační programy

Rada Jihomoravského kraje schválila dotační „Program rozvoje venkova“ pro rok 2011 a další dva dotační programy v oblasti životního prostředí.
„I v tomto těžkém ekonomickém čase kraj vyčlenil v rozpočtu na rozvoj venkova stejnou částku jako v loňském roce – 80 milionů korun. Je to dobrá zpráva pro obce,“ zdůraznil náměstek hejtmana Ivo Polák. Program je určen pro obce do tří tisíc obyvatel, mikroregiony a svazky obcí. Peníze mohou využít na opravy budov, podporu komunit, infrastrukturu i péči o krajinu. Letos se program rozšířil o dva tituly na podporu strukturálně postižených regionů. Kraj označil tři - Horňácko na Hodonínsku, Vranovsko na Znojemsku a okolí Velkých Opatovic na Blanensku,“ informoval Ivo Polák.
Zejména menším obcím je určena i další dotační podpora v celkové výši deseti milionů korun na projekty výstavby a opravy kanalizací, čistíren odpadních vod a vodovodů. Dotační program je zaměřen na tvorbu projektových dokumentací v oblasti vyhledávání vodních zdrojů, zásobování obyvatel pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod, na protipovodňová opatření. Jednotliví žadatelé mohou získat nejvýše 300.000 korun.
Jak uvedl náměstek Polák, dotační program se v minulosti osvědčil - umožnil vyprojektovat stavby i obcím, které by na to jinak neměly peníze. S dokumenty pak mohly žádat o evropské peníze na stavbu.
Dalších pět milionů korun vyčlenil kraj na odpadové hospodářství. Je určen především obcím, které evropskou dotaci na projekt získají, ale nebudou mít z čeho doplatit zbývající částku. Žadatel může získat od kraje nejvýš milion korun.
Podrobné informace o uvedených dotačních programech budou zveřejněny na webu Jihomoravského kraje v části Dotace a granty.