7. 1. 2011 Lékařská pohotovost zatím beze změn

Lékařská služba první pomoci zůstane až do konce února beze změn také v Blansku, Tišnově, Ivančicích, Kyjově, Veselí nad Moravou a Hustopečích. Informoval o tom po zasedání Rady Jihomoravského kraje Oldřich Ryšavý, radní odpovědný za zdravotnictví.
Nová koncepce lékařské služby první pomoci, kterou schválila rada kraje na začátku prosince, počítá se zajištěním lékařské pohotovosti ve víceoborových lůžkových zdravotnických zařízení kraje v každém z okresů, v případě okresu Brno-venkov ve městě Brně. Pro Znojemsko zajišťuje službu Nemocnice Znojmo, na Břeclavsku jde o Nemocnici Břeclav, pro Vyškovsko je služba zajištěna v Nemocnici Vyškov, pro Hodonínsko v Nemocnici TGM Hodonín, pro Blanensko v Nemocnici Boskovice.
Koncepce stanoví počet zdravotnických zařízení lékařské pohotovosti s ohledem na podmínky kraje. Vždy jde o jedno lůžkové zdravotnické zařízení v okrese, s výjimkou okresů Brno-město a Brno-venkov. Při tom je splněna podmínka, aby 60 procent území spadajícího do spádové oblasti zdravotnického zařízení lékařské služby první pomoci bylo dostupné běžnými dopravními prostředky do 60 minut.
Nad tento rámec v místech, kde dosud byla lékařská pohotovost provozována (Kyjov, Veselí nad Moravou, Ivančice, Blansko, Tišnov, Hustopeče) byla dána příslušné místní samosprávě možnost dále tuto službu zajišťovat v režimu vícezdrojového financování, přičemž půlmilionovou dotací na tento účel má každému z těchto měst přispět Jihomoravský kraj.
„Ne všechny městské samosprávy však stačily novou koncepci projednat v zastupitelstvech. Proto jsme se rozhodli prodloužit fungování a také financování dosavadního systému lékařských pohotovostí ještě o další dva měsíce tak, aby města měla dostatečný prostor k rozhodnutí, zda k vícezdrojovému financování pohotovostní služby přistoupí nebo nikoliv,“ informoval na tiskové konferenci po zasedání Rady Jihomoravského kraje radní Oldřich Ryšavý.