6. 1. 2011 Hejtman píše ministru Bártovi o prioritách dopravní infrastruktury

Dopis hejtmana Michala Haška ministru dopravy ČR Vítu Bártovi, ve kterém hejtman shrnuje připomínky k úternímu jednání představitelů Jihomoravského kraje a Ministerstva dopravy ČR o prioritách regionu v oblasti budování dopravní infrastruktury, schválila dnes Rada Jihomoravského kraje.
Priority Jihomoravského kraje přiblížil hejtman na dnešní tiskové konferenci. „Absolutní přednost má přestavba železničního uzlu Brno, rychlostní silnice R 52 spojující Brno a rakouskou hranici, dále severní rychlostní spojení silnicí R 43 z Brna na Svitavy a Hradec Králové, zkapacitnění silnice I/53 jako hlavního silničního tahu z Brna na Znojmo, výstavba spojnice Břeclavi, Hodonína a Zlínského kraje – silnice R55,“ řekl hejtman.
Na úterním jednání se podle něj představitelé kraje dozvěděli, že superkoncepce výstavby dopravní infrastruktury, připravovaná ministerstvem dopravy, bude počítat s železničním uzlem Brno. Bude se však hledat financování z evropských fondů až po roce 2014. „Jihomoravský kraj vznesl dotaz, jak bude financována výstavba železničního uzlu mezi lety 2011 a 2014, protože tu existuje společný smluvní dokument mezi ČR, Jihomoravským krajem a Statutárním městem Brnem o zapojení veřejných financí ČR do tohoto projektu. Jihomoravský kraj trvá na plnění tohoto memoranda,“ řekl hejtman. Pokud jde o silnici R 52, i ta bude podle hejtmana obsažena v superkoncepci ministerstva dopravy. Nyní kraj chce, aby ministerstvo vyvinulo maximální úsilí v přípravě úseku od státní hranice čtyřpruhovým obchvatem Mikulova.
„Dále jsou tu stavby, které jsou navázány na Zásady územního rozvoje kraje. Především silnice R 43, která v pracovní úvaze ministerstva dopravy figurovala jako stavba, která by nebyla realizována minimálně do roku 2025. S tím kraj zásadně nesouhlasí, neboť již byla vydána stanoviska k posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA) pro střední úsek Kuřim – Sebranice, jehož platnost je pět let. Vyzvali jsme ministra, aby během tohoto období využil možnosti všech přípravných prací pro tento úsek. Bez jakéhokoli problému je severní úsek Sebranice – Staré Město.Tam chceme, aby ministerstvo hledalo peníze už na realizaci této stavby, aby se začalo stavět ze severu směrem k Brnu,“ řekl hejtman a informoval o dalších podrobnostech postupu realizace stavby i v dalších úsecích.
„Hovořili jsme také o silnici na Znojmo, kde pracovníci ministerstva dopravy uvažovali zatím jen o pokračování obchvatu města. Protože jediné problematické místo je u Lechovic, trvá kraj na tom, aby silnice I/53 byla celá součástí vládní superkoncepce a aby pokračovaly přípravné práce po celé trase, nikoli pouze další částečná etapa v podobě obchvatu. Na závěr jde také o silnici I/55 od Břeclavi směrem na sever do Zlínského kraje. I když Jihomoravský kraj není investorem, nesouhlasí s dvanáctimiliardovou variantou tunelu v ptačí oblasti. Řešením by byly obchvaty jednotlivých měst a obcí, ale v trase budoucí rychlostní silnice R 55. Nechceme nějaké provizorní řešení obchvaty, které by zároveň nebyly součástí v budoucnu připravované silnice R 55,“ informoval hejtman o zásadních požadavcích kraje.Další schůzka s představiteli ministerstva se podle něj uskuteční za dva měsíce v Brně.
„Využil jsem také přítomnosti pracovníků ministerstva a jako hejtman jsem požádal, aby ministerstvo znovu přehodnotilo otázku zpoplatnění dálnice D1 v Úseku od Kývalky. Dálnice tu prochází městem Brnem a dokud neexistuje velký městský okruh, plní dálnice jeho funkci,“ řekl hejtman Michal Hašek.

(Dopisy hejtmana ministru dopravy: dopis z 6. 1. 2011 ZDE (pdf, 748 kB), dopis z 21. 10. 2010 ZDE (pdf, 66 kB).