6. 1. 2011 Dary pro první občánky kraje

Rada Jihomoravského kraje dnes schválila poskytnutí finančního daru ve výši 23.000 korun a udělení Pamětní medaile Jihomoravského kraje Davidu Klímovi z Říčan, prvnímu občánkovi Jihomoravského kraje, narozenému na území Jihomoravského kraje v roce 2011.
Radní také odsouhlasili poskytnutí věcných darů do celkové výše 5.000 korun jemu, jeho rodičům a sourozencům. Rada současně schválila finanční dary ve výši 14.000 korun a věcných darů do výše 1.000 korun prvním občánkům roku 2011 narozeným v jednotlivých okresech Jihomoravského kraje.
„Podobně jako loni, budou na únorovém zasedání zastupitelstva přivítáni spolu se svými rodiči. Finanční dar, který obdrží, odpovídá porodnému, fakticky zrušenému vládou,“ řekl hejtmana Michal Hašek.
Jihomoravský kraj oceňuje první občánky od roku 2001. V roce 2001 se jako první v Jihomoravském kraji narodila Karolína Jelínková z Šebetova, v roce 2002 Simona Podrázská z Moravan, v roce 2003 Vilém Eckl z Jezeřan-Maršovic, v roce 2004 Maxim Ondráček z Čebína, v roce 2005 Pavel Suchánek z Dolních Louček, v roce 2006 Ondřej Sločík z Vyškova, v roce 2007 René Kolegar z Radslavic, v roce 2008 Nicolo Coppolino, v roce 2009 Marie Chovancová a loni Karolína Havelková.