6. 1. 2011 Na úřad zavítali Tři králové

Krajský úřad dnes navštívili Tři králové – rolí biblických postav se jako každý rok zhostili představitelé Diecézní charity Brno, aby získali příspěvek do Tříkrálové sbírky.
Kašpar, Melichar a Baltazar nejprve navštívili schůzi krajské rady, kde do sbírky přispěli krajští radní v čele s hejtmanem Michalem Haškem. Tři králové následně pokračovali návštěvou některých odborů na úřadě a svoje putování krajským úřadem zakončili na tiskové konferenci.
Více informací o Tříkrálové sbírce se dozvíte na www.trikralovasbirka.cz .
foto JMK foto JMK foto JMK foto JMK foto JMK foto JMK