foto 1 foto 2

5. 1. 2011 Hejtman jednal s představiteli Tišnova a tamní nemocnice

Problémům města Tišnova a jeho správního obvodu byla věnována dnešní návštěva hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška na tišnovské radnici.
Během setkání se starostou Janem Schneidrem a dalšími vedoucími představiteli města i obcí tišnovského správního obvodu hejtman mimo jiné podpořil nesouhlasné stanovisko samosprávy města Tišnova k plánované výstavbě bioplynové stanice v lokalitě na Trnci. Na programu byly také zkušenosti s fungováním Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje a příprava přístavby zdejší nemocnice. Účastníci jednání věnovali pozornost také připravovaným investicím Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje na zdejších komunikacích a jejich zařazení mezi priority příštích let.
Hejtman Michal Hašek navštívil rovněž tišnovskou nemocnici, jejíž ředitel Bořek Semrád jej seznámil s oceněním, které nemocnice v posledním čtvrtletí loňského roku získala. Sjednocená akreditační komise jí totiž udělila akreditaci SAK, potvrzující garantované standardní postupy léčebně preventivní péče. „Auditoři sledovali pohyb pacienta od jeho příchodu do zařízení, přes vyšetření, léčbu na lůžku i v ambulaci, lékařské zákroky až po propuštění,“ objasnil Semrád, jehož nemocnice získala akreditaci jako první z krajských zdravotnických zařízení.
Hejtman Michal Hašek se v nemocnici setkal také s mladými lékaři a zajímal se o jejich názory na výzvu Děkujeme, odcházíme, a diskutoval s nimi o systému práce, vzdělávání a odměňování ve zdravotnictví.

foto JMK foto JMK foto JMK foto JMK foto JMK