Přírodě blízké úpravy vodních toků v intravilánech a jejich význam v ochraně před povodněmi - revitalizace sídelního prostředí vodními prvky

Přírodě blízké úpravy vodních toků v intravilánech a jejich význam v ochraně před povodněmi - revitalizace sídelního prostředí vodními prvky (pdf, 216 MB)