foto 1 foto 2

5. 1. 2011 Jednání krajské rady se starosty obcí s rozšířenou působností

Se starosty obcí s rozšířenou působností dnes v Brně jednali členové Rady Jihomoravského kraje v čele s hejtmanem Michalem Haškem.

Na setkání se hovořilo například o dotačních titulech v oblasti životního prostředí vypsaných na rok 2011, zásadách územního rozvoje kraje, o vstupu městských zařízení do projektu Seniorpas, protipovodňové ochraně, dopravní problematice nebo o podpoře sociálních služeb pro tento rok. Na pořadu jednání nechybělo téma jihomoravského školství a také informace o akci Děkujeme, odcházíme a k problematice lékařské služby první pomoci.
Jak konstatoval hejtman Michal Hašek, kraj se v rámci svého letošního rozpočtu snaží zachovat přízeň ve vztahu ke komunální sféře a to především v tradičních dotačních programech. „Vážím si toho, že rozpočet kraje na letošní rok, který nám umožní pokračovat v investiční politice, podpořily bez rozdílu politické příslušnosti všechny politické kluby v zastupitelstvu Jihomoravského kraje,“ řekl Michal Hašek. Jak následně uvedl, bylo by pozitivní, aby se schůzky vedení obcí s rozšířenou působností s radou kraje minimálně jednou za čtvrtletí opakovaly.
Vedení kraje též naváže na pořádání výjezdních zasedání rady. „V průběhu celého roku rada - kromě svých standardních schůzí na krajském úřadě - bude též vyjíždět do regionů. Tak bychom chtěli pomoci přímo na místě řešit problémy, které souvisejí s rozvojem měst a obcí kraje,“ dodal Michal Hašek. Letošní kolo výjezdů krajské rady do jednotlivých regionů začne v závěru ledna ve Znojmě.
foto JMK foto JMK foto JMK foto JMK foto JMK foto JMK