foto 1 foto 2

4. 1. 2011 Kraj a ministerstvo o prioritách dopravní infrastruktury

Prezentaci výsledků práce na návrhu superkoncepce rozvoje dopravní sítě České republiky a diskusi o prioritách regionu v této oblasti bylo věnováno dnešní jednání představitelů Jihomoravského kraje, Ministerstva dopravy ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR, které se uskutečnilo v Brně. Přítomni byli také členové Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, zvolení na jižní Moravě.
Podle hejtmana Michala Haška pro Jihomoravský kraj představuje absolutní prioritu přestavba železničního uzlu Brno, výstavba rychlostního spojení silnicí R 52 z Pohořelic na rakouské hranice u Mikulova a severní rychlostní spojení Brna silnicí R 43. „Byli jsme informováni, že vláda s pokračováním přestavby železničního uzlu počítá, ovšem bude jednat o možnosti získat na tuto investici prostředky z evropských fondů v novém plánovacím období po roce 2014. Vznesli jsme dotaz, co bude mezi letošním rokem a rokem 2014,“ řekl hejtman a pokračoval informací, že představitelé kraje byli ujištění o zařazení rychlostní silnice R 52 do vládní superkoncepce, včetně popisu způsobu financování jednotlivých etap. Podle všeho bude stavba zahájena obchvatem města Mikulova v místech, která si ministr dopravy prohlédl při své loňské návštěvě Jihomoravského kraje. Pokud jde o R 43, jejíž zařazení do vládní superkoncepce kraj žádá, zatím se v diskutovaném návrhu nepočítá s její realizací v příštích více než 10 letech. „To jsme při jednání rozporovali. Jihomoravský kraj bude chtít, aby došlo k etapizaci výstavby R 43 a začalo se stavět od severní hranice kraje směrem k Brnu tam, kde jsou již připraveny příslušné dokumenty, vydána kladná rozhodnutí o posouzení vlivu stavby na životní prostředí atd.,“ řekl Michal Hašek.
Na programu jednání byla také silnice R 55 od Břeclavi do Zlínského kraje, zvýšení kapacity silnice I/53 z Pohořelic do Znojma, pokračování výstavby obchvatu města Znojma. „Všechny tyto stavby jsou prioritami, které vedení kraje nárokuje u ministerstva dopravy,“ komentoval výčet projednávaných témat hejtman. Připomněl, že předmětem debaty, které se zúčastnil také primátor Brna Roman Onderka, bylo i nové zpoplatnění úseku dálnice D1 od Kývalky, který dnes fakticky nahrazuje neexistující velký městský okruh. Jak vedení kraje, tak města Brna bude apelovat na ministra dopravy, aby přehodnotil své rozhodnutí.
Kraj podle hejtmana podporuje elektrifikaci železniční tratě Brno – Zastávka, modernizaci tratě Brno – Přerov, řešení severojižního kolejového diametru Brna, stavbu boskovické spojky, elektrifikaci tratě Šakvice-Hustopeče, v silniční dopravě pak pokračování výstavby velkého městského okruhu v Brně a dalších silničních staveb, včetně obchvatů měst a obcí. 

Další schůzka představitelů kraje a ministerstva dopravy se uskuteční pravděpodobně do konce února. Hejtman Hašek vyjádřil uspokojení nad stoprocentní podporou těchto záměrů v krajském zastupitelstvu a požádal i poslance zastupující Jihomoravský kraj, aby bez ohledu na politickou příslušnost usilovali o prosazení dlouhodobě připravovaných staveb do vládní superkoncepce.
 

foto JMK foto JMK foto JMK