Informace č.j.: JMK 20249/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor právní a organizační
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
 
 
                 Čj.:                                        SpZn.:                                         Vyřizuje/linka                        Brno
JMK 20249/2007                   S-JMK 20249/2007 OPO            Mgr. Doleželová/541651213      26. 2. 2007                                           
 
 
LN 9 února 2007 - dopis EK - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
 
dne 12. 2. 2007 obdržel Jihomoravský kraj Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – LN 9 února 2007 -  dopis EK“ (dále jen „Žádost“).
 
 
Dle Žádosti s odkazem na připojený článek v Lidových novinách s názvem
Proč, páni ekologové?“ požadujete (citace)
a)      předat ‘koresponenci‘, která dokládá jak se JMK ‘dozvědělo‘ o předmětném dopisu Evropské komise
b)      předat ‚koresponenci‘, která dokládá jak JMK ‘obdrželo‘ kopii předmětného dopisu Evropské komise“ (konec citace)
s tím, že „Korespondencí se rozumí‘ veškerá korespondence odeslaná i přijatá, písemná, faxová i emailová, zápisy/záznamy z jednání a ‚dokumnety‘ předané osobně.“.
 
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
 
k písm. a) Žádosti:
 
            Vámi požadovanou korespondencí nedisponujeme. Zdrojem informací o existenci předmětného dopisu Evropské komise pro povinný subjekt byly telefonické a ústní dotazy novinářů a dále informace v médiích.
 
 
k písm. b) Žádosti:
 
            Vámi požadovanými informacemi, resp. korespondencí nedisponujeme. K uvedenému k písm. a) Žádosti dále doplňujeme, že s textem předmětného dopisu Evropské komise se povinný subjekt seznámil prostřednictvím webových stránek Ekologického právního servisu.
 
 
 
 
            S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                      JUDr. Lenka Cundová, v.r.
                                                                          vedoucí odboru právního a organizačního