Informace č.j.: JMK 20242/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor právní a organizační
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
                 Čj.:                                        SpZn.:                                         Vyřizuje/linka                        Brno
JMK 20242/2007                   S-JMK 20242/2007 OPO            Mgr. Doleželová/541651213      26. 2. 2007                                           
 
 
LN 9 února 2007 - korespondence - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
 
dne 12. 2. 2007 obdržel Jihomoravský kraj Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – LN 9 února 2007 - korespondence“ (dále jen „Žádost“).
 
 
Dle Žádosti s odkazem na připojený článek v Lidových novinách s názvem
Proč, páni ekologové?“ požadujete (citace)
a)      zaslat kopii veškeré korespondence s LN, která předcházela uveřejnění článku (tj. domluvy o ‚uveřejněním‘, vlastního odeslání, objednávky, atd.)
b)      zaslat kopii veškeré korespondence se všemi subjekty (včetně LN), která následovala po uveřejnění článku a která se vázala na tento uveřejněný článek“ (konec citace)
s tím, že „Korespondencí ‘s erozumí‘ veškerá korespondence odeslaná i přijatá, písemná, faxová i emailová, zápisy/záznamy z jednání a ‚dokumnety‘ předané osobně.“.
 
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
 
k písm. a) Žádosti:
 
            O výše uvedený novinový článek byla ing. arch. Procházková požádána telefonicky. Písemnými dokumenty - viz Vámi požadovaná „domluva o ‚uveřejněním‘“ či „objednávka“ - nedisponujeme. Předmětný článek byl odeslán e-mailem s tím, že tento pracovní e-mail byl ing. arch. Procházkovou vymazán. Zde je třeba uvést, že v tomto případě nejde o informaci, kterou je povinný subjekt povinen mít k dispozici. Žádnými dalšími dokumenty v dané věci nedisponujeme.
 
 
k písm. b) Žádosti:
 
            Vámi požadovanými informacemi nedisponujeme.
 
 
 
 
            S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                      JUDr. Lenka Cundová, v.r.
                                                                       vedoucí odboru právního a organizačního