foto 1 foto 2

Webový portál Integrovaného Systému Plnění Ohlašovacích Povinností (ISPOP)

Hlavní informace o ISPOP
 

Integrovaný systém ohlašovacích povinností – ISPOP je v resortu životního prostředí jedním z příspěvků k zavádění tzv. e-Governmentu v České republice. Shromažďuje údaje o vlivu činnosti ekonomických subjektů na životní prostředí. Zřizovatelem je Ministerstvo životního prostředí, provoz zajišťuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Prostřednictvím ISPOP se ohlašuje od roku 2010.
 

Více na www.ispop.cz.


Webový portál Integrovaného Systému Plnění Ohlašovacích Povinností (ISPOP)