foto 1 foto 2

30. 9. 2010 Kraj oznámí vypsání tendru na drážního dopravce

 

Rada Jihomoravského kraje ve čtvrtek schválila zveřejnění informace v Úředním věstníku Evropské unie, že kraj hodlá zahájit nabídkové řízení na uzavření smlouvy o veřejných zakázkách v železniční osobní dopravě na území regionu se začátkem provozu od jízdního řádu na období 2016-2017.
Na tiskovém briefingu ke konferenci Města 2020 o tom dnes informoval hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek. Rozhodnutí vypsat tendr pro dalšího drážního dopravce je v souladu se smlouvou, kterou má nyní Jihomoravský kraj uzavřenu s Českými drahami. „Ta nám umožňuje po roce 2015 otevřít trh pro další drážní dopravce až do rozsahu 55 procent celkového objemu služeb,“ řekl hejtman a připomněl, že vypsání tendru je také předmětem koaliční smlouvy mezi ČSSD a KDU-ČSL.
Zveřejnění záměru v Úředním věstníku EU je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici, které vstoupilo v účinnost třetího prosince loňského roku. Podle tohoto nařízení musí příslušné orgány nejpozději rok před zahájením nabídkového řízení nebo jeden rok před uzavřením smlouvy zveřejnit v Úředním věstníku EU informace o názvu a adrese příslušného orgánu, o typu plánovaných smluv a o službách a oblastech, na něž se smlouvy mají vztahovat.
Podle radních má být na základě nabídkového řízení uzavřena smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici na období od začátku provozu podle jízdního řádu 2016-17 po dobu 15 let s možností prodloužení doby trvání až o polovinu.