Informace č.j.: JMK 18916/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor právní a organizační
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
                Čj.:                                           SpZn.:                                    Vyřizuje/linka                                        Brno
JMK 18916/2007                    S - JMK 18916/2007 OPO       Mgr. Doleželová/541651213                       19. 2. 2007                 
 
 
Korespondence s MV ve věci para 175 SŘ - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 12. 1. 2007 obdržel Jihomoravský kraj Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – korespondence s MV ve věci para 175 SŘ“ (dále jen „Žádost“).
 
Dle Žádosti (citace)
a)      Žádáme předat kopii dopisu čj. JMK 156292/2006.
b)      Žádáme předat kopii veškeré korespondence JMK a jeho orgánů s MV ‚věci‘, která byla obsahem dopisu čj. JMK 156292/2006, a to za období od 1.10.2006 do dne plné odpovědi na tuto žádost o informaci.“ (konec citace),
s tím, že „Korespondencí ‚s erozumí‘ veškerá korespondence odeslaná i přijatá, písemná, faxová i emailová, zápisy/záznamy z jednání a ‚dokumnety‘ předané osobně.“.
 
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze poskytujeme Vámi požadované informace, a to:
 
1)      dopis ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 7. 12. 2006 č.j.: JMK 156292/2006 včetně příloh (podání ze dne 26. 11. 2006 s názvem „Stížnost podle § 175 správního řádu na postup …“- v daném případě byly anonymizovány osobní údaje fyzické osoby - viz samostatné rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, dopis Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 143424/2006 ze dne 6. 11. 2006, sdělení ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 140183/2006 ze dne 14. 11. 2006 - v daném případě byly anonymizovány osobní údaje fyzické osoby - viz samostatné rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, a dopis Ministerstva dopravy zn. 1862/2006-010-Z106/4 ze dne 29. 11. 2006),
2)      e-mail s datem 5. 12. 2006 („ad § 16a InfZ a § 175 spr.ř.“),
3)      dopis Ministerstva vnitra ze dne 12. 1. 2007 Č. j.: ODK-2373/2-2006,
4)      e-mail ze dne 16. 1. 2007 („vztah InfZ a stížnosti podle § 175“) včetně přílohy (dopis Ministerstva vnitra ze dne 12. 1. 2007 Č. j.: ODK-2373/2-2006).
 
 
Žádnými dalšími informacemi v dané věci nedisponujeme.
 
 
 
            S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                      JUDr. Lenka Cundová, v.r.
                                                                         vedoucí odboru právního a organizačního                                                                       
 
 
 
 
 
Přílohy: dle textu