foto 1 foto 2

3. 9. 2010 Krajské zastupitelstvo potvrdilo novou koalici

Hejtman Hašek: Věřím, že přesvědčíme veřejnost o užitečnosti koalice

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání 3. září 2010 zvolilo nové náměstky hejtmana a členy Rady JMK a potvrdilo tak uzavřenou koaliční smlouvu mezi ČSSD a KDU-ČSL. Od dnešního dne má tak Jihomoravský kraj opět jedenáctičlennou radu.
Členové krajského zastupitelstva na svém zasedání 3. září 2010 zvolili náměstky hejtmana Stanislava Juránka (KDU-ČSL), Ivo Poláka (ČSSD) a Václava Horáka (KDU-ČSL). Náměstkem hejtmana zůstává i nadále také Václav Božek (ČSSD). Zastupitelé zároveň hlasováním určili, že náměstkem, který zastupuje hejtmana v době jeho nepřítomnosti, se stal Stanislav Juránek. Dalšími třemi členy Rady Jihomoravského kraje byli zvoleni (rovněž v tajné volbě) Marie Cacková, David Macek a Pavel Balík (všichni KDU-ČSL). Všichni nově zvolení členové rady poděkovali svým kolegům za zvolení a vyjádřili přání pokračovat ve spolupráci ve prospěch jižní Moravy napříč politickým spektrem
V dalším jednání zastupitelstvo provedlo změny ve složení svých výborů. Byl mj. zrušen Výbor ZJMK pro sociální věci, rodinu a zdravotnictví. Novým předsedou Výboru ZJMK pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost byl zvolen Jiří Janda (ČSSD). Předsedou Výboru ZJMK pro životní prostředí a zemědělství nebyl zatím nikdo zvolen, neboť ODS nenominovala svého zástupce a vedení výboru bude věcí dalšího jednání politických klubů ZJMK.
„Nová koalice je koalicí chytrých řešení, nikoliv hloupých škrtů,“ připomněl novinářům po skončení jednání zastupitelstva hejtman Michal Hašek. „Tým vedení kraje má jedenáct členů. Doufám, že spojení ČSSD a KDU-ČSL se ukáže jako prospěšné pro jižní Moravu a nechtěl bych toto spojení ohraničovat pouze zbývajícími dvěma roky do konce volebního období. Věřím, že přesvědčíme jihomoravskou veřejnost o užitečnosti této koalice nejen v době hospodářské krize,“ zdůraznil hejtman.
„Tato koalice je úsporná, ale na druhou stranu chytrá a nápaditá. Našli jsme prostředky, které dokážeme dobře využít, přišli jsme s několika dobrými nápady, které jsou uvedeny i v koaliční smlouvě. My jsme se snažili pracovat v koalici i opozici v minulosti pro Jihomoravský kraj, a tato koalice je určitá naděje pro Jihomoravský kraj, protože některé věci se na celostátní úrovni nebudou podporovat, ale je zde stále Jihomoravský kraj, který na obce a neziskové organizace nezapomene,“ dodal první náměstek hejtmana Stanislav Juránek.
Hejtman Michal Hašek vyjádřil přesvědčení, že Jihomoravský kraj bude i v příštích dvou letech patřit ke špičce České republiky. „Chci kvitovat, že koaliční smlouva není obecným dokumentem, ale obsahuje konkrétní priority. Máme na jejich splnění pouze dva roky. Neuměli bychom si představit, jak bychom deklarovali Jihomoravanům naši společnou zodpovědnost za kraj než právě tímto kontrolovatelným způsobem,“ uzavřel hejtman Hašek.