foto 1 foto 2

Projekt „Zažít kraj vína a památek na kole“

                            

 

Projekt „Zažít kraj vína a památek na kole“

 

Dne 1.7.2010 začala spolupráce Jihomoravského kraje, Nadace partnerství, Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava a rakouského partnera Weinviertel Tourismus GmbH. na realizaci společného projektu „Zažít kraj vína a památek na kole“.

 

Projekt byl Monitorovacím výborem Programu „Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013“ doporučen ke kofinancování na svém zasedání dne 1. a 2. 6. 2010.

 

Hlavním cílem projektu je spolupráce Jihomoravského kraje a Dolního Rakouska v oblasti cykloturistiky, která by měla vést k:

 • vytvoření společných příhraničních turistických produktů,
 • optimalizaci značení mezinárodních cyklistických tras a stezek,
 • budování drobné moderní doprovodné cyklistické infrastruktury,
 • monitoringu cyklistů a turistů,
 • společnému marketingu a propagaci v oblasti cestovního ruchu,
 • zvýšení ekonomického významu turismu v příhraničním regionu a
 • zvýšení návštěvnosti při maximálním využití regionálních zvláštností.

 

Doba realizace projektu: 1.7.2010 – 31.5.2013

 

Přínos pro cyklisty a turisty:

 • jednotné přehledné značení cyklotras na celém území Jihomoravského kraje
 • vyznačení nové mezinárodní trasy EuroVelo 13 (Stezka Železné opony)
 • informační brožura stezky Železné opony
 • doplnění značení na území Weinviertelu (možnosti ubytování, stravování, podniky certifikované značkou „Cyklisté vítáni)
 • přes 30 nových odpočívek pro cyklisty a turisty v Jihomoravském kraji
 • přeshraniční mapa jižní Moravy a Weinviertelu
 • brožura vinařských stezek jižní Moravy a Weinviertelu
 • slovníček turistických frází (v česko – německo – anglické verzi)
 • 7 cyklistických akcí pro veřejnost
 • rozšíření a zkvalitnění informací pro turisty a cyklisty na webových stránkách partnerů

 

 

Kontaktní osoby partnerů: