1. 4. 2010 Téměř půl miliardy na obnovu jízdáren v Lednici

Michal Hašek: Největší dotace na obnovu památky v historii kraje

Zámecké jízdárny a konírny v Lednici získaly na projekt Multifunkčního centra dotaci ve výši 496 989 000 korun. Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve čtvrtek podepsal na Státním zámku Lednice ministr kultury Václav Riedlbauch. Slavnostního aktu se zúčastnili také představitelé Jihomoravského kraje v čele s hejtmanem Michalem Haškem a jeho náměstky Annou Procházkovou a Václavem Božkem.

Hejtman Michal Hašek zdůraznil, že jde o největší státní dotaci na opravu památky v desetileté historii Jihomoravského kraje. Osobně poděkoval ministru kultury a všem, kdo se na přípravě projektu a jeho prosazení podíleli. „Ne každý hejtman má šanci být u toho, když ministr kultury přiveze do kraje půl miliardy z evropských fondů. Chci při této příležitosti deklarovat, že Jihomoravský kraj hodlá celý Lednicko-valtický areál rozvíjet. Společným jmenovatelem všech našich aktivit má být cestovní ruch, ale já jsem přesvědčen, že obnova jedné z částí zámeckého areálu do budoucna napomůže nejenom zvýšení zájmu turistů. Poslouží také vysokým školám, stane se místem konání kongresů. Jihomoravský kraj je jedním ze zakladatelů sdružení, které je příjemcem této dotace. Jsem velmi rád, že jsme při získávání evropských dotací úspěšní, protože zdaleka ne všechny projekty, se kterými se regiony a hejtmani obracejí na ministerstvo kultury, mají takový šťastný konec. Velmi si vážím rozhodnutí ministerstva kultury i ministerstva pro místní rozvoj. Za vedení kraje mohu říci, že uděláme vše pro to, abychom byli v čerpání evropských prostředků na podobné projekty na předním místě v rámci celé České republiky,“ řekl hejtman Michal Hašek a předal ministru kultury Václavu Riedlbauchovi k jeho čtvrtečním narozeninám symbolický dar – bedničku s výběrem toho nejlepšího, co zraje na jihomoravských vinicích.
Cílem projektu je nejen obnova barokních jízdáren a koníren v Lednici, ale i vytvoření kulturního a vzdělávacího centra se zaměřením na komponované kulturní krajiny. V rámci tohoto multifunkčního centra vznikne výuková expozice o Lednicko-valtickém areálu a jeho hodnotách, pro které byl jako druhá kulturní krajina na světě zapsán do Seznamu světového dědictví UNESCO. Dále tu bude výuková expozice o trvale udržitelném hospodaření v krajině, interaktivní expozice pro děti a mládež a informační centrum o Lednicko-valtickém areálu a biosférické rezervaci Dolní Morava. Multifunkční sál a učebny budou sloužit také studentům Masarykovy univerzity a Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity. V rekonstruovaných objektech vzniknou i prostory pro krátkodobé výstavy. Výše dotace dosáhne 496 989 300 Kč (85 % ze zdrojů EU, 15 % z národních zdrojů) a pokryje tak celkové předpokládané náklady na obnovu objektu. Plánovaný termín dokončení projektu je říjen 2013
Motto Integrovaného operačního programu 5.1 zní „Vracíme památky do života“. Obnova zámeckých jízdáren a koníren v Lednici svým konceptem plně odpovídá cílům Integrovaného operačního programu, jehož smyslem je nejen prostá rekonstrukce památek, ale i jejich navrácení do života společnosti. Unikátní komplex jízdáren a koníren, dílo věhlasného barokního architekta Jana Bernarda Fischera z Erlachu, nebyl téměř po celé 20. století využíván odpovídajícím způsobem, převážně sloužil jako sklady či tělocvična. Díky dotaci se stane živým kulturním centrem národního významu.

ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek