5. 7. 2010 Moravská vlajka nad jihomoravským hejtmanstvím

Michal Hašek: Morava je kolébkou naší státnosti

Rovněž na budově jihomoravského hejtmanství zavlála v pondělí u příležitosti svátku sv.Cyrila a Metoděje vedle státní vlajky ČR a praporu Jihomoravského kraje také moravská vlajka, podobně jako na osmi desítkách radnic měst a obcí Moravy.
„Nejde o žádný projev moravského nacionalismu, jak občas slyšíme z podtextu zpráv některých celostátních médií, ale o vyjádření úcty k bohaté historii Moravy, která je kolébkou naší státnosti a přinesla střední Evropě a České republice také kořeny křesťanství. Jako hrdý a pyšný moravský patriot jsem rád, že se moravská vlajka objevila na historické budově, která od roku 1907 sloužila zemské správě na Moravě, později byla sídlem Krajského národního výboru a nyní je už 10 let sídlem jihomoravské krajské samosprávy a Krajského úřadu,“ komentoval vyvěšení vlajky hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.
Za novou iniciativou vyvěšování moravské vlajky v den svátku slovanských věrozvěstů svatých Cyrila a Metoděje stojí nepolitické sdružení Moravská národní obec, které si klade za cíl obnovu užívání historických symbolů a barev Moravy. Žlutočervenou vlajku se znakem orlice schválil Moravský zemský sněm v roce 1848.

 ilustrativní obrázek