Informace č.j.: JMK 20879/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor právní a organizační
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
 
                Čj.:                                              SpZn.                            Vyřizuje/linka                                Brno
JMK 20879/2007                    S-JMK 153375/2006 OPO       Mgr. Doleželová/541651213           12. 2. 2007                               
 
 
Korespondence k ÚP VÚC Břeclavsko - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
           
dne 1. 12. 2006 obdržel Jihomoravský kraj Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – korespondence k ÚP VÚC Břeclavsko – Jihomoravský kraj“ (dále jen „Žádost“).
 
Dle Žádosti požadujete předat Vámi specifikovanou korespondenci adresovanou, resp. odeslanou hejtmanem Jihomoravského kraje, náměstkem Jihomoravského kraje ing. Venclíkem a členy Rady Jihomoravského kraje Ing. arch. Procházkové a Ing. Pospíšilem. Dále požadujete informace o jednáních.
 
 
  V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. a v návaznosti na rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 24. 1. 2007 Č.j. 859/2007-91, které Krajský úřad Jihomoravského kraje obdržel dne 30. 1. 2007, Vám sdělujeme, že povinný subjekt má v dané věci k dispozici e-maily, které byly výše uvedeným osobám zaslány Vaším občanským sdružením. Ačkoliv byly tyto informace výše uvedeným osobám, resp. povinnému subjektu zaslány Vaším občanským sdružením a tudíž máte tyto informace prokazatelně k dispozici, na základě Žádosti Vám postupujeme tyto informace včetně jejich příloh, a to v podobě, v jaké byly povinnému subjektu zaslány Vaším občanským sdružením (pouze pro úplnost uvádíme, že se v daném případě neuplatní ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.). Konkrétně se jedná o následující:
 
-         e-mail ze dne 10. 10. 2006 zaslaný Vaším občanským sdružením s názvem „Nesouhlasné stanovisko MMR – Skandál s územním plánováním v JMK pokračuje“ včetně příloh („Nesouhlasné stanovisko MMr k ÚP VÚC Břeclavsko – výtah“ a „R52 varianta Břeclav oficiální materiál ASFINAG“),
-         e-mail ze dne 14. 11. 2006 zaslaný Vaším občanským sdružením s názvem „Další skandál? Budou proplýtvány desítky miliard?“ včetně příloh („R52 ekonomická neživotaschopnost“, „Červen 2006 předložení investičních záměrů na R52 bez územního plánu“, „Červen 2006 schválení investičního záměru na R52 bez územního plánu“ a „potvrzení o schválení investičních záměrů pro R52“),
-         e-mail ze dne 6. 11. 2006 zaslaný Vaším občanským sdružením s názvem „Česká komora architektů potvrzuje své stanovisko proti postupu pořizování územního plánu Břeclavska“ včetně příloh („oprávnění ‚AtorizOsoby‘“ a „stanoviska CKA listopad 2006 včetně stanoviska prosinec 2005“),
-         e-mail ze dne 4. 11. 2006 zaslaný Vaším občanským sdružením s názvem „9/11 - JMK se pokouší potvrdit R52 přes Mikulov – další ostuda na cestě?“ včetně příloh („zjmk14 061109m 12 oko žádost starostů – k ÚP VÚC Břeclavsko“, „zjmk14 061109 12p2 oko vyjádření k podání starostů“, „zjmk14 061109m 12p3 oko dopis hejtmana – starostovi Dolních Dunajovic“, „zjmk14 061109m 12p oko žádost starostů – k ÚP VÚC Břeclavsko“ a „PREZENČNÍ LISTINA R 52 Mikulov 17 10 2006“).
 
Dále Vám postupujeme e-mail občanského sdružení Ekologický právní servis ze dne 7. 11. 2006 zaslaný hejtmanovi Jihomoravského kraje s názvem „Podnět k zařazení ‘Zprávy o výsledku šetření veřejného ochránce práv ve věci záměru výstavby kapacitního silničního spojení Brna a Vídně‘ na jednání zastupitelstva JMK 9.11.2006“ včetně přílohy tohoto e-mailu s názvem „Zpráva o výsledku šetření veřejného ochránce práv ve věc věci záměru výstavby kapacitního silničního spojení Brna a Vídně“. (Po udělení souhlasu Ekologického právního servisu Vám byly tyto informace poskytnuty dopisem Krajského úřadu ze dne 18. 12. 2006 č.j.: JMK 160070/2006).
 
 
 
            S pozdravem
 
 
 
                                                                                      JUDr. Lenka Cundová, v.r.
                                                                          vedoucí odboru právního a organizačního
                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: dle textu