Informace č.j.: JMK 9157/2007

Jihomoravský kraj
Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
 
 
Č.j.                                  SpZn.                                                  Vyřizuje/linka                                          Brno
JMK 12584/2007        S-JMK 12584/2007/ OPO             Mgr. Koníček/541658854                     7. 2. 2007
 
 
 
Bod č. 112 ze 104. schůze Rady Jihomoravského kraje - poskytnutí informace
 
 
Vážený pane,
 
            dne 27. 1. 2007 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), o zaslání „elektronické kopie kompletního materiálu (tj. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého k bodu 112 na 104. zasedání RJMK“.
 
V příloze Vám v souladu v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. zasíláme požadovanou elektronickou kopii materiálu „Schválení programu 16. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje“.
 
 
 
 
            S pozdravem
 
 
JUDr. Lenka Cundová, v.r.
vedoucí odboru právního a organizačního
 
 
Příloha: dle textu
 
 
IČ                    DIČ                      Telefon            Fax                  E-mail                                                  Internet
70888337        CZ70888337        541658854                              konicek.martin@kr-jihomoravsky.cz     www.kr-jihomoravsky.cz