Informace č.j.: JMK 12602/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor právní a organizační
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
 
                Čj.:                                        SpZn.:                              Vyřizuje/linka                                          Brno
JMK 12602/2007                    S-JMK 12602/2007 OPO       Mgr. Doleželová/541651213                  8. 2. 2007              
 
 
Všechny cesty vedou k úřadu - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
 
dne 28. 1. 2007 obdržel Jihomoravský kraj Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – všechny cesty vedou k úřadu“ (dále jen „Žádost“).
 
Dle Žádosti s odkazem na novinový článek (v Žádosti je citováno „’Systém navádí motoristy ze všech hlavních směrů, značení vede ze čtyř exitů dálnice D1, směrovky umístěné na stávajícím značení nebo na nových sloupcích navádějí řidiče také ze silnice R43,‘ popsal hejtman Stanislav Juránek.“) požadujete předat
a)      informaci, o kterém existujícím úseku R43 tento představitel JMK veřejnost informoval a doložit kopií dokumentu, že takový úsek a kde existuje,
b)      Informaci, kde konkrétně na R43 jsou uvedené směrovky a předat dokument, který schvaluje jejich umístění.“.
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
            Od 1. 1. 2006 není žádný úsek silnice I/43 rychlostní silnicí. Rychlostní silnice R43 v úseku od MÚK s ulicí Křižíkova po odbočení silnice II/385 u obce česká na území okresů Brno-město a Brno-venkov přestala mít statut rychlostní silnice ke dni 31. 12. 2005.
 
            Na silnici I/43 nebylo Krajským úřadem Jihomoravského kraje (odborem dopravy) stanoveno informativní směrové značení pro Krajský úřad Jihomoravského kraje – dopravní značky IS 5 Směrová tabule k jinému cíli.
 
           
 
            S pozdravem
 
 
                                                                                      JUDr. Lenka Cundová, v.r.
                                                                       vedoucí odboru právního a organizačního