Informace č.j.: JMK 18261/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor právní a organizační
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
                Čj.:                                          SpZn.:                                 Vyřizuje/linka                                  Brno
JMK 18261/2007                    S-JMK 157579/2006 OPO       Mgr. Doleželová/541651213              7. 2. 2007                               
 
 
Aktivisté placení z Rakouska - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
           
dne 11. 12. 2006 obdržel Jihomoravský kraj Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – aktivisté placení z Rakouska“ (dále jen „Žádost“).
 
Dle Žádosti - s odkazem na vyjádření 1. náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Venclíka na 14. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje ve věci schválení Územního plánu vyššího územního celku Břeclavsko“ - požadujete „předat dokumenty, z kterých náměstek JMK vycházel a které dokládají
1.      o které určité politické skupiny v Rakousku se jedná
2.      které konkrétní aktivisty předmětné politické skupiny a jak platí
3.      jak a kdy předmětní aktivisté bombardovali
4.      kopii veškeré korespondence předmětných aktivistů ve věci ÚP VÚC Břeclavsko,
a to za období od 1.1.2005
“.
 
  V návaznosti na rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 24. 1. 2007 Č.j. 863/2007-91, které Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) jako orgán příslušný k vyřízení Žádosti obdržel dne 30. 1. 2007, a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
K bodům 1. – 3. Žádosti nedisponujeme žádnými Vámi požadovanými informacemi.
 
Vzhledem k tomu, že bod 4. Žádosti byl formulován příliš obecně, byli jste dne 13. 12. 2006 vyzváni k upřesnění tohoto bodu Žádosti (viz dopis Krajského úřadu č.j.: JMK 157579/2006). Jelikož bod 4. Žádosti nebyl z Vaší strany v zákonem stanovené lhůtě upřesněn, dne 2. 2. 2007 Krajský úřad rozhodl o odmítnutí bodu 4. Žádosti (viz samostatné rozhodnutí Krajského úřadu č.j.: JMK 16074/2007).
 
 
 
            S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                      JUDr. Lenka Cundová, v.r.
                                                                              vedoucí odboru právního a organizačního