20. 4. 2010 Hejtman se setkal s Mladými lékaři

 

Současným problémům mladých lékařů a možným cestám k jejich řešení byla věnována schůzka předsedy Asociace krajů ČR Michala Haška a předsedy zdravotnické komise asociace Jiřího Běhounka s představiteli občanského sdružení Mladí lékaři, která se uskutečnila za přítomnosti bývalého děkana Lékařské fakulty MU prof. Jana Žaloudíka, předsedy poradního sboru hejtmana pro zdravotnictví.
Mladí lékaři seznámili předsedu Asociace krajů se svými kritickými výhradami k tomu, jak v současné době (ne)funguje systém dalšího vzdělávání lékařů v České republice.
„Je to problém, který se výrazně dotýká krajů, které zřizují desítky regionálních nemocnic. Vyslechl jsem si výtky lékařů vůči systému vzdělávání i vůči současné úrovni jejich odměňování. Jsou to námitky, které chci uplatnit už ve středu na schůzce hejtmanů s předsedou vlády Janem Fischerem. Předpokládám, že tam bude i ministryně zdravotnictví Daniela Jurásková. My budeme usilovat, aby ještě Fischerova úřednická vláda změnila systém dalšího vzdělávání mladých lékařů. Aby byla zrušena nesmyslná vyhláška, vydaná v době ministrování pana Julínka a jeho nástupkyň, protože ta nevyhovuje vůbec nikomu, snad kromě soukromé firmy, která systém pro ministerstvo administruje a odčerpává za to přes 30 milionů korun z celkového ročního rozpočtu na vzdělávání mladých lékařů,“ řekl Michal Hašek bezprostředně po schůzce.
Mladí lékaři hovořili s představiteli Asociace krajů o současném modelu dalšího vzdělávání lékařů a vyjádřili názor, že někdejší systém atestací byl mnohem lepší. „Chtějí, aby došlo k návratu celého ke stavu jaký byl v roce 2004. Já jsem připraven seznámit ostatní hejtmany s výsledky dnešního jednání a požádat je, abychom mladé lékaře v jejich snahách podpořili,“ prohlásil Michal Hašek a varoval před prohlubováním současného stavu, kdy ve zdravotnických zařízeních ČR chybí již 800 lékařů.
MUDr. Martin Švestka, jeden z představitelů občanského sdružení Mladí lékaři, poděkoval za setkání se zástupci Asociace krajů. „Vnímáme pozitivní myšlení hejtmanů, kteří jsou zřizovateli nemocnic. Všichni máme jeden hlavní cíl: Zachování dosavadního objemu a úrovně zdravotnické péče. To bychom, jak jsme již opakovaně deklarovali, za stávajících podmínek nebyli schopni zajistit,“ dodal Švestka. Podle něj pálí mladé lékaře v Česku především jejich předatestační vzdělávání, jejich postavení v systému, objem přesčasové práce, kterou musí vykonávat a z toho plynoucí nedostatečné finanční hodnocení jejich práce.

ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek