Informace č.j.: JMK 10512/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor právní a organizační
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
                Čj.                                      SpZn.                                  Vyřizuje/linka                                          Brno
JMK 10512/2007                    S-JMK 10512/2007 OPO       Mgr. Doleželová/541651213                         1. 2. 2007                    
 
 
Stavební uzávěry – obce - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
 
dne 23. 1. 2007 jsem obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „žádost o informace podle zákona
106/99 – stavební uzávěry - obce
“ (dále jen „Žádost“).
 
 
Dle Žádosti požadujete předat „veškerou korespondenci KrÚ JMK a všech obcí v JMK, které KrÚ JMK oslovil ve věci stavebních uzávěr od 1.9.2006“.
 
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, a to:
 
1.      dopis ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 15. 12. 2006 č.j.: JMK 161109/2006,
2.      e-mail ze dne 3. 1. 2007 včetně přílohy (dopis dle bodu 1),
3.      e-mail ze dne 7. 1. 2007 s názvem „stavební uzávěra Perná“ (Městský úřad Mikulov),
4.      e-mail ze dne 5. 1. 2007 (obec Perná) včetně příloh (nařízení obce Perná č. 2/2006 o stavební uzávěře a Důvodová zpráva k nařízení obce Perná č. 2/2006 o stavební uzávěře),
5.      e-mail ze dne 8. 1. 2007 s názvem „stavební uzávěry“ (město Adamov),
6.      e-mail ze dne 26. 1. 2007 včetně příloh (nařízení obce Perná č. 2/2006 o stavební uzávěře a Důvodová zpráva k nařízení obce Perná č. 2/2006 o stavební uzávěře).
 
 
           
            S pozdravem
 
 
                                                                                      Mgr. Libuše Podolová, v.r.
                                                                                        zástupkyně vedoucí
                                                                             odboru právního a organizačního
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: dle textu