Informace č.j. JMK 14311/2007

 

Jihomoravský kraj

Odbor vnějších vztahů

Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno

 

 

                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                             

Vaše č.j.                                 Naše č.j.                                 Vyřizuje/linka                                              Brno

                                                JMK 14311/2007                Foltín /1510                                                 2.2.2007


Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

 

 

Vážený pane,

na základě Vaší žádosti ze dne 27.1.2007, která je na KrÚ JMK evidována pod č.j.: JMK 12543/2007, Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, k jednotlivým bodům Vaší žádosti sděluji následující:   

 

a)         Pracovní cestě pana hejtmana předcházela ke dni 2. 2. 2007 tato korespondence: A) zajištění schůzky pana hejtmana s pí Lene Naesager, B) rezervace letenek pro pana hejtmana a pro pana Foltína, C) pozvánka pro členy Výboru regionů na teritoriální dialog od prezidenta Výboru regionů, D) program plenárního zasedání Výboru regionů, E) protokolární a organizační informace určené pro členy České národní delegace, F) e-mail ve věci dalšího zasedání komise EDUC při Výboru regionů, G) rezervace ubytování pro pana hejtmana a pana Foltína v Bruselu, H) vyřízení nového vstupního průkazu do prostor evropských institucí, I) pozměňovací návrh Prahy ke stanovisku k dokumentu Komise i2010, kde se hovoří o broadbandu, J) potvrzení účasti na recepci, K) pozvánka na vernisáž výstavy v Pražském domě v Bruselu „Vladimír Boudník – Něžný barbar explosionalismu“ (viz vše v příloze).

 

b)         Náplní cesty pana hejtmana Juránka v Bruselu má být: jednání s pí Lene Naesager z Kabinetu komisařky pro zemědělství o problematice vinařské politiky v Evropě; účast pana hejtmana na řádném plenárním zasedání Výboru regionů; účast pana hejtmana na slavnostní recepci Výboru regionů při příležitosti vstupu Rumunska a Bulharska do Evropské unie a účast pana hejtmana na schůzce České národní delegace při Výboru regionů.

 

c)         Tento kompletní materiál Vám byl již zaslán elektronickou poštou dne 12. 1. 2007 pod č.j.: JMK 2246/2007.

 

d)         Pan hejtman ani pan Foltín nebudou v Bruselu předkládat žádné dokumenty.

 

e)         Pan hejtman bude v Bruselu jednat, resp. se setká s následujícími osobami: pí Lene Naesager z Evropské komise a další osoby v tuto chvíli nejsou známy.   

 

 

 

 S pozdravem

 

 

 

 

 

Mgr. Čeněk Absolon, Ph.D., v.r.

vedoucí odboru vnějších vztahů 

                           

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: kopie veškeré korespondence, která předcházela vlastní cestě ing. Juránka a dalších  cestujících osob

 

 

                    DIČ                      Telefon             Fax                  E-mail                                                 Internet

70888337        CZ70888337        541651522      541651529      foltin.pavol@kr-jihomoravsky.cz          www.kr-jihomoravsky.cz