UtilityReport – pomoc se stavebním řízením občanům Jihomoravského kraje zdarma! Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Strategie 2021+ Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Oficiální portál cestovního ruchu Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

Metodická sdělení

08.03.2021

1/2021 Návrh účtového rozvrhu na rok 2021

Dodatek č. 11 k metodickému sdělení č. 9/2010 

Náhled
16.12.2020

2/2020 Doporučený postup ověření krytí fondu investic finančními prostředky k 31.12.2020

(docx, 87 kB) 

26.02.2020

1/2020 Návrh účtového rozvrhu na rok 2020

Dodatek č. 10 k metodickému sdělení č. 9/2010 

Náhled
16.12.2019

5/2019 Doporučený postup ověření krytí fondu investic finančními prostředky k 31. 12. 2019

(doc, 190 kB) 

Náhled
12.12.2019

4/2019 Použití daňové úspory a její prokázání od zdaňovacího období 2018

(doc, 78 kB) 

Náhled
01.07.2019

3/2019 Účtování o vyřazení dlouhodobého majetku

(doc, 132 kB) 

Náhled
01.07.2019

2/2019 Transfery

(doc, 221 kB) Nahrazuje metodické sdělení č. 4/2015 

25.02.2019

1/2019 Návrh účtového rozvrhu na rok 2019

Dodatek č. 9 k metodickému sdělení č. 9/2010 

Náhled
29.03.2018

Problematika DPH

(pdf, 419 kB) - metodický pokyn 

Náhled
05.03.2018

2/2018 Majetek kulturní povahy

(doc, 96 kB) Nahrazuje metodické sdělení č. 6/2016. 

Náhled
26.06.2017

2/2017 Vyřazení pohledávek z účetnictví a opravné položky k pohledávkám příspěvkové organizace

(doc, 98 kB) 

28.02.2017

1/2017 Návrh účtového rozvrhu na rok 2017

Dodatek č. 7 k metodickému sdělení č. 9/2010 

Náhled
06.03.2017

Pravidla pro sestavování a schvalování odpisových plánů příspěvkových organizací zřízených Jihomoravským krajem

schválená Radou Jihomoravského kraje usnesením č. 11018/16/R160 s účinností od 1. 1. 2017 (pdf, 259 kB) 

Náhled
25.05.2016

7/2016 Bezúplatné nabytí majetku

(doc, 83 kB) Nahrazuje metodické sdělení č. 2/2015. 

Náhled
14.03.2016

5/2016 Zveřejnění účetní závěrky příspěvkové organizace

(doc, 64 kB) Nahrazuje metodické sdělení č. 8/2011. 

Náhled
14.03.2016

3/2016 Příloha k účetní závěrce

(doc, 118 kB) Nahrazuje metodické sdělení č. 3/2015. 

Náhled
17.02.2016

2/2016 Tvorba fondu investic od 1. 1. 2016

(doc, 67 kB) 

Náhled
15.10.2015

5/2015 Účtování o depozitech klientů příspěvkových organizací JMK

(doc, 93 kB) 

23.10.2014

6/2014 Prokázání daňové úspory a její použití

Nahrazuje metodické sdělení č. 4/2013. 

Náhled
05.08.2014

4/2014 Metodika účtování a sledování výnosů a úhrad za zdravotní péči z veřejného zdravotního pojištění u příspěvkových organizací

(doc, 54 kB) Nahrazuje Metodické sdělení č. 5/2012. 

Náhled
18.07.2014

3/2014 Čerpání rezervního fondu na další rozvoj činnosti

(doc, 40 kB) 

Náhled
14.07.2021

4/2011 Upozornění na nejvýznamnější nedostatky v oblasti nakládání s majetkem JMK předaným příspěvkovým organizacím

(doc, 30 kB) - AKTUALIZOVÁNO DLE PLATNÉ LEGISLATIVY 14. 3. 2016 - 

14.07.2021

9/2010 Přechod na účtový rozvrh se čtyřmístnou analytikou

Náhled
14.07.2021

6/2009 Porušení rozpočtové kázně příspěvkovou organizací

(doc, 31 kB) 

Náhled
14.07.2021

2/2006 Poskytování dárkových poukazů zaměstnancům ze sociálních fondů zaměstnavatele

(doc, 33 kB) - AKTUALIZOVÁNO DLE PLATNÉ LEGISLATIVY 13. 9. 2013 -