Informace č.j. JMK 6525/2007

Jihomoravský kraj

Odbor vnějších vztahů

Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno

 

 


                                                                                             

 

 

 

Vaše č.j.                                 Naše č.j.                                 Vyřizuje/linka                                              Brno

                                                JMK 6525/2007                  Suchá /1522                                                 18.1.2007


Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

 

Vážený pane docente,

 

na základě Vaší žádosti ze dne 11. 1. 2007, která je na KrÚ JMK evidována pod č.j.: JMK 5003/2007, Vám sděluji, že Vámi požadovaný materiál týkající se bodu 6 na 102. zasedání Rady Jihomoravského kraje Vám nemůžeme zaslat, protože tento materiál byl z jednání RJMK stažen – zahraniční cesty představitelů Jihomoravského kraje nebyly projednávány.

 

 

S pozdravem

 

 

 

Mgr. Čeněk Absolon, Ph.D., v.r.

vedoucí odboru vnějších vztahů 

                           

                                                                    

Přílohy: dle textu

 

 

 

 

                    DIČ                      Telefon             Fax                  E-mail                                                 Internet

70888337        CZ70888337        541651522      541651529      sucha.marcela@kr-jihomoravsky.cz     www.kr-jihomoravsky.cz