18.12.2009 Adventní setkání představitelů kraje s tiskem

Hejtman ocenil atmosféru spolupráce

Bilancování uplynulého roku a plánům na rok 2010 bylo věnováno dnešní adventní setkání vedoucích představitelů Jihomoravského kraje se zástupci tisku a elektronických medií. Zúčastnil se jej hejtman Michal Hašek, jeho náměstkyně Anna Procházková, náměstek Václav Božek a ředitel krajského úřadu Jiří Crha. S výsledky regionu soudržnosti Jihovýchod novináře seznámila ředitelka Úřadu Regionální rady tohoto regionu Marta Sargánková.
K výčtu významných akcí letošního roku, ve kterém nechyběla ani zářijová návštěva papeže Benedikta XVI. v Brně, připojil hejtman Michal Hašek také kolektivní úspěch všech krajů při jednáních s vládou, například o financování deficitu regionální železniční dopravy na příštích 10 let. Podle hejtmana je to důkaz, že se kraje emancipují, což je v souladu s chápáním významu regionů v Evropské unii.
Michal Hašek ocenil atmosféru dobré spolupráce koaličních partnerů, ale i ostatních politických subjektů v krajském zastupitelstvu. „Doufám, že se to zopakuje i v příštím roce,“ řekl hejtman. Také náměstkyně Anna Procházková ocenila, že koalice je funkční. „Na řešení věcných záležitostí kraje jsme se vždy shodli,“ konstatovala náměstkyně a také ona ocenila, že v rozhodování o zásadních otázkách výstavby infrastruktury kraje jsou zajedno všechny politické síly v zastupitelstvu.
Náměstek hejtmana Václav Božek, který hovořil o záměrech příštího roku v kultuře a vědě, ocenil, že mnohé z nich se uskuteční ve spolupráci s městem Brnem. Jde například o projekt filmového festivalu Cinema Mundi a přípravu výstavby Janáčkova kulturního centra. Václav Božek připomněl také pokračování prací na projektu archeoparku v Mikulčicích, přípravu Moravského vědeckého centra v Brně, ale i projekt Morava napoleonská, který by měl těžit z významných událostí napoleonského tažení na Moravě
Ředitel krajského úřadu Jiří Crha připomněl významné úspěchy, jichž úřad dosáhl v letošním roce. Stal se mimo jiné laureátem Národní ceny kvality ČR ve veřejném sektoru, získal druhé místo v soutěži Úřad roku „Půl na půl – respekt k rovným příležitostem,“ podporující zavádění rovných příležitostí pro muže a ženy v práci veřejné správy. Kraj získal také třetí místo mezi krajskými úřady v třetím ročníku projektu Nejlépe komunikající úřad. Cenou za inovaci ve veřejné správě Ministerstvo vnitra ČR ocenilo komplexní řešení portálu cykloturistiky Jihomoravského kraje.
Podle ředitelky Úřadu Regionální rady Regionu soudržnosti Jihovýchod Marty Sargánkové končí Regionální operační program Jihovýchod třetí rok své existence úspěšnou bilancí: výše dotací proplacených příjemcům překročí tři miliardy korun. Dokončeny jsou 103 projekty a dalších 322 projektů se realizuje. Smluvně vázány jsou dotace přesahující deset miliard korun, což znamená, že v současné době je mezi schválené projekty rozdělena již polovina finančních prostředků Regionálního operačního programu Jihovýchod pro léta 2008-13. V roce 2010 budou příjemcům proplaceny dotace ve výši dalších téměř čtyř miliard korun.

ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek ilustrativní obrázek